Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Nowenna Nawiedzenia Figury Św. Michała Archanioła

Zapraszamy do podjęcia indywidualnej nowenny przed peregrynacją Figury Św. Michała Archanioła w naszej Parafii w dniach 17 – 19 czerwca 2022 r.

DZIEŃ PIERWSZY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i wszystkich upadłych aniołów, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo. Błagamy cię, wyjednaj nam łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków szatana, byśmy za twoim przykładem zwyciężywszy, mogli któregoś dnia zasłużyć na chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie Nowenna do św. Michała Archanioła Strona 2

 

DZIEŃ DRUGI

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, mianowany przez Boga stróżem całego ludu wybranego, podtrzymywałeś go w niedoli, rozwiewałeś wątpliwości i zaspokajałeś wszelkie potrzeby, rozdzielając morze na dwoje, posyłając z chmur deszcz manny i wydobywając wodę ze skał, prosimy cię, abyś oświecał, podtrzymywał, bronił i wspomagał nasze dusze w każdej potrzebie, pomagając przezwyciężyć wszystkie przeciwności, jakie na każdym kroku napotykamy na bezdrożach tego świata. Prosimy, abyśmy mogli bezpiecznie dotrzeć do tego królestwa pokoju i radości, którego cieniem jedynie była ziemia obiecana Abrahamowi. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ TRZECI

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który mianowany obrońcą Kościoła katolickiego, zapewniłeś mu triumf nad zaślepieniem niewiernych poprzez naukę Apostołów, nad okrucieństwem tyranów poprzez wytrwałość jego męczenników, nad przewrotnością heretyków poprzez mądrość jego doktorów, nad nieprawością tego świata Nowenna do św. Michała Archanioła przez czystość dziewic, świętość pontyfikatu i skruchę pokutników, broń go nieustannie przed podstępami szatana, chroń przed zniesławieniem przez niegodnych synów, by zawsze jawił się jako jeden, święty, katolicki i powszechny oraz byśmy trzymali się wiary do końca naszego ziemskiego życia. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ CZWARTY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który stoisz przy ołtarzach, by zanosić przed wieczny Majestat Boga nasze modlitwy i ofiary, prosimy cię, wspomóż nas we wszystkich próbach wierności chrześcijaństwu, byśmy zachowywali wytrwałość, pamięć i wiarę, które za twoim pośrednictwem ofiarowane zostaną Bogu i przyjęte przez Niego jak wonne kadzidło. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie Nowenna do św. Michała Archanioła

 

DZIEŃ PIĄTY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, u którego stóp największe godności tego świata chylą się w pokorze, wejrzyj okiem łaskawym na nasze serca, owładnięte żądzami tego świata i zranione tyloma grzechami, wyjednaj nam łaskę ich przezwyciężenia, abyśmy dostąpili nowego życia z Bogiem i w Bogu. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ SZÓSTY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który będąc postra-chem szatana, posłany zostałeś przez Boga, by nas bronić przed ich napaściami, prosimy cię, dodawaj nam otuchy swoją niezwykłą obecnością, wspieraj swą niepokonaną mocą, byśmy potrafili pokonać wszystkich wrogów du-szy i ciała. Spraw, abyśmy dzięki twojej pomocy ustrzegli się grzechu i piekła, a przez całą wieczność sławić będzie-my twoją potęgę i łaskawość. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII Nowenna do św. Michała Archanioła

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ SIÓDMY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Modlitwa: Święty Michale Archaniele, który zstępujesz do czyśćca pełnego udręki, by uwalniać dusze wybranych i przenosić je w wieczną szczęśliwość, prosimy cię, abyśmy poprzez święte i ofiarne życie, uniknęli męczarni czyśćcowych. A jeżeli ze względu na jakiekolwiek grzechy i winy lub na niedostatek pokuty w tym życiu skazani będziemy na znoszenie ich przez jakiś czas, wstaw się za nami u Boga i nakłoń ludzi na ziemi, aby poprzez modlitwę, umożliwili nam przejście do nieba, gdzie razem z aniołami i świętymi będziemy przed Bogiem śpiewać hymn uwielbienia. Amen

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ ÓSMY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, któremu pisane jest zapowie-dzieć czasy ostateczne na ziemi, spraw, by Bóg osądził mnie Nowenna do św. Michała Archanioła dobrotliwie i łaskawie, wcześniej ukarawszy za moje grzechy, tak by ciało moje mogło zmartwychwstać wśród sprawiedliwych, dostępując błogosławionej i chwalebnej nie-śmiertelności, a duch mój krzepił się widokiem Pana Jezusa, stanowiącego radość i pociechę dla wszystkich wybranych. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Pieśń do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, rządcą całej ludzkości, który jesteś strażnikiem Kościoła, przyprowadź do owczarni Je-zusa Chrystusa wszystkie owce, które poginęły, grzeszni-ków, odstępców od wiary i heretyków, aby wszyscy złącze-ni w jedno, mogli wiecznie wysławiać Boga Najwyższego. Zachowaj cały Kościół święty na drodze do zbawienia, a papieża, biskupów i kapłanów, broń przed wszelkimi wrogami duszy i ciała. Amen.

Ojcze nasz…

Egzorcyzm prosty Papieża Leona XIII

Litania do św. Michała Archanioła

Pieśń na zakończenie Nowenna do św. Michała Archanioła

 

EGZORCYZM PROSTY PAPIEŻA LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże

Duchy Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele

Święty Michale książę przesławny

Święty Michale dzielny w walce

Święty Michale pogromco szatana

Święty Michale postrachu złych duchów

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały

Święty Michale radości Aniołów

Święty Michale zaszczycie nieba

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych

Święty Michale posłanniku Boga Nowenna do św. Michała Archanioła

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie

Święty Michale nasza tarczo w pokusach

Święty Michale warownio ludu Bożego

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów

Święty Michale chorąży zbawienia

Święty Michale aniele pokoju

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości

Święty Michale zwierzchniku w niebie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

projekt i realizacja: intermania.pl