Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Czcigodny Księże Adamie!

W dniu Wigilii Bożego Narodzenia, kiedy dziękujemy Jezusowi za Jego Wcielenie, przeżywamy wraz z Tobą dzień imienin.

Stajemy więc przy Tobie, by  życzyć
dużo zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej wśród nas,
siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

Abyś, w swoim otoczeniu i pracy
zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi.

Oby każdego dnia towarzyszyła Ci pomoc i opieka Boża.

Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię
oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem,
abyś jak najowocniej dalej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.

Niech Św. Mikołaj – Patron naszej Wspólnoty zawsze wstawia się za Tobą.

Szczęść Boże!

Parafianie

projekt i realizacja: intermania.pl