Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Honorowa Warta i Druhen z OSP Lgota

logotypy funduszyWarta przy Grobie Chrystusa w Wielką Sobotę  1Szczególnym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek – tajemnica męki i śmierci Pana Jezusa. Po Liturgii Wielkiego Piątku, Najświętszy Sakrament przeniesiony jest do tzw. Bożego Grobu. Tutaj gromadzą się bardzo licznie wierni, by modlić się, czuwać by przeżywać tajemnice, które Jezus przeżył dla naszego zbawienia. Jakże wymownym i ważnym akcentem jest pełnienie Honorowej Warty przy Bożym Grobie przez Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Witanowic i Lgoty. Tym razem było troszkę inaczej. Dlaczego? Otóż po raz pierwszy oprócz Druhów, honorową wartę pełniły i Druhny. Widok niecodzienny, ale piękny i wymowny – przecież do Grobu Jezusa pierwsze przybyły kobiety, które miały dar spotkania się z tajemnicą Zmartwychwstałego Pana. One to zaniosły tę wieść Apostołom. Dlatego i Druhny stojące przy Bożym Grobie w Witanowicach przypominają nam o tym ważnym spotkaniu kobiet z Jezusem. Warto zauważyć, że dzięki zakupowi mundurów dla kobiet, miało miejsce to historyczne wydarzenie w naszej parafii,  jakim był udział w Warcie przy Grobie Pana Jezusa kobiet z OSP Lgota. A był on możliwy dzięki funduszom Unijnym, z których skorzystała OSP Lgota.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

 

fundusze europejskie logotyp

logotypy funduszy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Projekt pt:„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie poprzez zakup umundurowania galowego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
projekt i realizacja: intermania.pl