Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

IDŹCIE I GŁOŚCIE

Listopad to szczególny miesiąc refleksji i zatroskania człowieka o życie wieczne. Wraz z Kościołem pielgrzymującym wspominamy naszych Braci i Siostry, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca. Z wiarą modlimy się za nich, przeżywając tajemnicę Świętych Obcowania. Naszą modlitwą otaczamy również Zmarłych Biskupów i Kapłanów, prosząc, aby Jezus, Jedyny Najwyższy Kapłan, nagrodził wiecznością ich ofiarne posługiwanie na ziemi.

Listopad to także ostatni miesiąc realizacji programu duszpasterskiego Idźcie i głoście, czwartej części programu na lata 2013–2017, noszącej ogólny tytuł: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Wypracowana wizja programu prowadziła przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Czwarty rok zachęcał do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Nawiązując do nauczania Franciszka, wzywał do bycia uczniami-misjonarzami, prowadził do uświadomienia wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku, mogą i powinni aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii.

Rok liturgiczny 2016/2017 Episkopat Polski ogłosił Rokiem Świętego Brata Alberta, z okazji 100. rocznicy jego śmierci. W kontekście tematu roku: Idźcie i głoście, przykład tego Świętego był dla nas kapłanów i wiernych okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co głosimy.

W kończącym się wkrótce roku liturgicznym przypadało także stulecie objawień fatimskich, które inspirowało do przypomnienia przesłania Matki Bożej z Fatimy: wezwania do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej, wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania stała się inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem było podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata, dosłowne otoczenie całej naszej Ojczyzny różańcem. To historyczne wydarzenie odbyło się 7 października br., w 1. sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie obchodów 100-lecia objawień fatimskich. Zebrani na granicach naszej Ojczyzny Polacy, o tej samej godzinie odmówili cały różaniec. W modlitwę włączyli się również ci, którzy nie mogli udać się na granice Polski: chorzy w szpitalach, wspólnoty parafialne w swoich kościołach, rodziny, każdy indywidualnie, na swój sposób, w możliwym dla siebie miejscu i czasie.

Jak wiemy z historii, różaniec nie raz zmieniał bieg kościoła i świata. Odmówiony przez około milion Polaków na granicach naszej Ojczyzny, w obliczu tylu realnych zagrożeń, przyczynił się, jak ufamy, do zmiany biegu naszej historii, otworzył serca rodaków na zbawcze działanie łaski uświęcającej, ale także stał się iskrą, która wpłynie na losy całej Europy i świata.

Niech owoce kończącego się programu duszpasterskiego Idźcie i głoście i nasza kapłańska gorliwość, staną się zasiewem nowych i skutecznych form duszpasterskiej pracy w Kościele krakowskim i przyczynią się do wzrostu powołań kapłańskich i zakonnych.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Kraków

projekt i realizacja: intermania.pl