Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Intencje dla Żywych Róż na miesiąc kwiecień

Zapraszamy wszystkich Członków Żywego Różańca o podjęcie nowych intencji na miesiąc kwiecień. Niestety, wymiana tajemniczek w większości przypadków w tym trudnym czasie epidemii będzie utrudniona, ale nic się złego nie stanie, jeżeli drugi miesiąc będziemy rozważać tę samą tajemnicę różańcową.

Intencja powszechna: 

Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.

Intencja parafialna: 

Módlmy się, do Boga Miłosiernego za wstawiennictwem Matki Najświętszej o wybawienie od epidemii koronawirusa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

DO WŁĄCZENIA SIĘ W DOMACH

W NARODOWĄ MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ CODZIENNIE O GODZ. 20.30

projekt i realizacja: intermania.pl