Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

„Mały świadek miłosierdzia” – zakończenie XI edycji konkursu

Podsumowanie konkursu w BabicyW Szkole Podstawowej w Babicy odbyło się tuż  przed świętami podsumowanie XI edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego pt. „Mały świadek miłosierdzia”. Konkurs ten cieszy się wielkim zaangażowaniem dzieci z całej naszej parafii, dlatego pozwoliliśmy sobie na przedstawienie na naszej stronie internetowej podsumowania tegoż konkursu, udostępnionego nam przez jednego z organizatorów – Panią Jolantę Brózdę. Oto jego teść: 

XI Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki

Mały świadek miłosierdzia

 rozstrzygnięty

               „Bądźcie świadkami miłosierdzia” prosił Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach.Każdy z nas, duży i mały może i powinien spełniać dobre uczynki.Jak na co dzień pomagać innym, jak zauważać potrzebujących, jak spełnić prośbę Papieża?

Aby pomóc najmłodszym znaleźć odpowiedź na to pytanie nauczycielki Zespołu Szkół Publicznych Wysokiej – Bożena Leśniak i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy – Jolanta Brózda ogłosiły już po raz jedenasty  konkurs pt. „Mały świadek miłosierdzia” Jego  honorowymi patronem jest od samego początku ksiądz Józef Wróbel – Proboszcz Parafii w Witanowicach. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 0-3 ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu gminy Wadowice oraz szkoły w Witanowicach i w Wyźrale. Prace oceniane są z uwzględnieniem kategorii wiekowych – klasy 0-1 i 2-3  oraz kategorii plastycznej i literackiej.

 Cele konkursu to:

Rozbudzanie pamięci o największym Polaku Janie Pawle II.

Kształtowanie poczucia wartości miłości i piękna, dobra i sprawiedliwości.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych rodziną.

Bogacenie duchowe młodej osobowości.

Budzenie wrażliwości społecznej i otwartości na potrzeby innych.

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i więzi narodowej Polaków wobec przesłania największego autorytetu współczesnego świata – Jana Pawła II.

 W tym roku tematami do wyboru były:

               1. Moje codzienne uczynki miłosierne.

                2.  Podróże błogosławionego Jana Pawła II

                3.  Jan Paweł II i dzieci.

Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie przez dzieci pracy plastycznej w dowolnej technice i formacie lub napisanie dowolnego tekstu literackiego na wybrany z zestawu temat.

Każdorazowo staramy się nagrodzić wszystkie dzieci, gdyż w tym wieku każde z nich oczekuje pochwały i potwierdzenia dla własnej wartości. Nagradzamy nie tylko ich prace, ale codzienne drobne dobre uczynki, z jakich składa się zwykłe życie. Większość dzieci jest zbyt mała, aby dobrze pamiętać Ojca Świętego Jana Pawła II, dlatego dzięki temu konkursowi poznają nie tylko Jego osobę, ale i Jego naukę.

Jednak aby nagrodzić wszystkich uczestników potrzebni są sponsorzy. Niezawodnie pomocny jest tu ksiądz Józef Wróbel i Pani Ewa Filipiak – burmistrz Wadowic, która jak zawsze znacząco wspomogła ideę konkursu fundując nagrody. W tym roku  były to głównie piękne albumy i książki oraz gry edukacyjne. Składamy im serdeczne słowa podziękowania.

Tegoroczna uroczystość rozstrzygnięcia odbyła się 17 grudnia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Babicy. Uczniowie pod opieką Jolanty Brózdy przygotowali Jasełka utrzymane w wesołym nastroju, jednak przeplatane refleksyjnymi fragmentami Pisma św. Wraz z opiekunami przyjechała większość laureatów, którymi byli:

W kategorii prac literackich –Weronika Bliźnik z Witanowic, Maciej Janik ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach i Kamila Wądolna z Ponikwi.

W kategorii prac plastycznych z klas 0-1Wiktoria Wilkosz ze Stanisławia Górnego, Karolina Korzeniowska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wadowicach , Zuzia Wiktor z Babicy, Julia Stanowska z Wyźrału, Magdalena Homel i Emilia Pieczonka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach.

W kategorii klas 2-3 Julia Balcarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach, Dominika Hombesch ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w wadowicach, Patryk Krański z Witanowic, Aleksandra Węgrzyn ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wadowicach , Emilia Jabłońska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wadowicach i ze Szkoły Nr 3 w Wadowicach Natalia Zychowicz. Przyznano też wyróżnienia i nagrodę za pracę przestrzenną. Każdy z uczestników otrzymał obrazek z Bł. Janem Pawłem II, a nauczyciele – opiekunowie – specjalne podziękowania i kalendarze.

Organizatorzy życzą wszystkim, aby rozpoczynający się Nowy Rok był zdrowy i pogodny, a Bł. Jan Paweł II niech otoczy Was swoją troską. Naszym sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym w dzieło konkursu i wszystkim czytającym ten artykuł życzymy błogosławionego 2013 roku.

     Jolanta Brózda

projekt i realizacja: intermania.pl