Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Podsumowanie 2012 roku

Nieszpory na zakończenie 2012 rokuUroczyste Nieszpory na zakończenie roku kalendarzowego 2012 odśpiewaliśmy o godz. 15.00 w poniedziałek 31 grudnia. Poprzedzone one były Koronką do Miłosierdzia Bożego. Później uczestniczyliśmy we Mszy Św. dziękczynno – błagalnej, która zgromadziła bardzo wielu parafian.

„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”.

Tym zamyśleniem św. Franciszka Salezego Ks. Kan. Józef Wróbel rozpoczął kazanie, podczas którego podsumował mijający 2012 roku. Dziękując wszystkim Parafianom za współpracę i zaangażowanie w życie Wspólnoty Parafialnej, życzył, aby nadal ta współpraca tak pomyślnie się układała.  Patrząc na wymiar duchowy, to w tym roku:

– rozdano 61 tyś komunii,

– ochrzczono 41 dzieci,

– do I Komunii Św. przystąpiło 34 dzieci,

– Sakrament Bierzmowania przyjęło 81 młodych ludzi,

– ślubów udzielono 13

– na spotkanie z Ojcem w Niebie przeszło 27 osób

Jeśli chodzi o wymiar materialny, to szczególną inwestycją było wykonanie nowych schodów do kościoła wraz z poręczami. Choć to była inwestycja bardzo duża, to dzięki ofiarności parafian, wsparciu ks. proboszcza oraz kilku sponsorów, udało się wypłacić całkowicie koszt wykonania tej inwestycji.

Pana Boga szukaliśmy w tym mijającym roku na różne sposoby, ale również i On sam nas szukał. Takim szczególnym czasem było nawiedzenie rodzin przez Obraz Jezusa Miłosiernego, który trwał prawie przez cały rok. Jak wielkie i głębokie były to chwile ufnej modlitwy, można było doświadczyć czytając wpisy do pamiątkowych Ksiąg, których było aż cztery. Na zakończenie kazania, ks. proboszcz odczytał swój wpis, który był znakiem wielkiego zawierzenia, świadectwa i dziękczynienia Panu Bogu za dar kapłaństwa, ale i za dar całej wspólnoty parafialnej.

projekt i realizacja: intermania.pl