Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

PODZIĘKOWANIE

W niedzielę 9 lipca 2017 roku nasza Parafia przeżywała centralne uroczystości 700 – lecia Wsi i Parafii Witanowice.

Z potrzeby serca i zwykłej sprawiedliwości pragnę serdecznie podziękować różnym osobom i grupom parafialnym za ogrom pracy i wysiłku wkładanego dla godnego oraz chwalebnego uczczenia przeżywanego Jubileuszu.

Najpierw chylę czoło i doceniam całą Duszpasterską Radę Parafialną i Parafialny Oddziała Akcji Katolickiej za podjęcie trudu zorganizowania tej uroczystości – zaczynając od zaplanowania, przygotowania i opracowania scenariusza tych obchodów – w wymiarze religijnym i świeckim.

Chylę czoło i dziękuję: Panom z OSP Witanowic i Lgoty za ofiarną pomoc i podjęcie służby porządkowej łącznie z zamknięciem ruchu na tym odcinku drogi, za kierowanie pojazdów na objazdy, za pełnienie honorowych straży w czasie uroczystości z pocztami sztandarowymi wraz z Panami Górnikami i Szkołami z Witanowic i Babicy.

Panie z KGW z każdej wioski także nie żałowały pracy i wysiłku angażując się w przygotowanie tej uroczystości. Paniom z Witanowic dodatkowo dziękuję za opracowanie części artystycznej. W niej zostały zauważone wszystkie organizacje istniejące na terenie parafii ich dorobek i odnoszone sukcesy.

W Liturgii Eucharystycznej pokazali swoją obecność i zaangażowanie wszyscy sołtysi, strażacy, górnicy, KGW, Służba Liturgiczna wraz ze scholą, chórem, orkiestrą i oczywiście członkowie POAK i Rady Parafialnej. Wszystkich umiała docenić i zaangażować Pani Katechetka.

Nie sposób tutaj pominąć cichej, ale jakże gorącej i wytrwałej modlitwy członków Żywych Róż, którzy codziennie odmawiając paciorki różańca prosili Najwyższego Boga przez ręce Matki Bożej Różańcowej o potrzebne łaski do godnego przeżycia Jubileuszu naszej Wspólnoty. Chwała Wam za to. Nie ustawajcie w tej jakże pięknej i ofiarnej modlitwie.

Jego Ekscelencji Ks. Bp. Damianowi Muskusowi serdecznie dziękuję za obecność, za przewodniczenie naszym uroczystościom i wspaniałe, trafne Słowo Boże, które skierował do nas. To On napisał w Księdze Pamiątkowej: „Uroczystość godna pozazdroszczenia, dobrze opracowana, życzę dalszej pomyślności Parafii i błogosławię”

Osobne podziękowania trzeba mi indywidualnie skierować do władz państwowych i samorządowych. Czynię to z wielką radością poczynając od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, poprzez Premier RP Panią Beatę Szydło, Wojewodę Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, poprzez Senatorów i Posłów RP, Starostę Wadowickiego Pana Bartosza Kalińskiego, Wójta Gminy Tomice Pana Witolda Grabowskiego, Radnych Gmin Wadowice, Tomice oraz Brzeźnica i wielu zacnych Gości, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość. Jakież piękne i liczne Listy skierowały te osoby na moje ręce dla całej Wspólnoty, nie mówiąc o tym zaszczytnym odznaczeniu mojej skromnej osoby i Pana sołtysa Jana Kwarciaka.

Niech w tym wszystkim będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący, Maryja Matka Jezusa i nasza oraz św. Mikołaj nasz Patron parafialny.

Ks. Józef Wróbel – proboszcz

projekt i realizacja: intermania.pl