Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

„Świeca, która tworzy polską wigilię” – już do nabycia

Od niedzieli 29 listopada przez cały Adwent trwać będzie Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom rozpropagowane przez CARITAS, którą od lat wspiera nasza Wspólnota. 

Niech i w tym trudnym roku świeca Caritas stanie na Waszym wigilijnym stole, jako symbol wsparcia najbardziej bezbronnych ofiar biedy i złego losu.

Ofiary za świece zostaną przeznaczone na finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu, pomoc rodzinom w kryzysowych sytuacjach i konieczne remonty placówek służących dzieciom, prowadzonych przez krakowską Caritas.

W tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Świece można nabyć w nawie bocznej Jezusa Miłosiernego w naszym kościele.  Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę.

Ks. Adam Bartnicki – proboszcz

projekt i realizacja: intermania.pl