Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Synod Biskupów – etap konsultacji diecezjalnych

Synod, zwołany przez Papieża Franciszka, którego tematem jest „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja”, otwarty w Rzymie 9 – 10 października 2021 roku, a w Kościołach lokalnych 17 października, zakończy się XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnego Synodu Biskupów, w październiku 2023 roku w Rzymie. To ogólnoświatowe zaproszenie skierowane do wszystkich wiernych jest pierwszą fazą Synodu, która opiera się na słuchaniu i konsultacji w Kościołach lokalnych. W obliczu odnowy Kościoła zaproponowanej przez Sobór Watykański II ta wspólna droga ma być zarówno darem, jak i zadaniem. Wspólna podróż wezwie nas do odnowienia naszej mentalności i naszych struktur kościelnych, aby pośród obecnych znaków czasu żyć Bożym wezwaniem do Kościoła. Proces synodalny został ujęty w Dokumencie Przygotowawczym, któremu jako podręcznik towarzyszy Vademecum. W każdej diecezji Biskup powołał delegatów diecezjalnych, którzy skupia się na maksymalnym włączeniu i uczestnictwie w Synodzie jak największelj liczyb osób.

Także i nasza Wspólnota Parafialna uczetniczy w tych konsultacjach poprzez grupy parafialne, które pochylają się w reflekcji nad postawionymi pytanianiami. Co więcej, każdy z nas indywidualnie może udzielić odpowiedzi na postawione synodalne pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami synodalnymi udostępnionymi na stronie diecezja.pl/synod/

projekt i realizacja: intermania.pl