Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Uroczystość Bożego Ciała

foto 428W czwartek 19 czerwca 2014 roku, jak co roku uczestniczyliśmy w podniosłej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wędrował ulicami naszych miejscowości, by błogosławić domostwa, naszym pracom, trudom i przedsięwzięciom. Uroczysty orszak procesyjny wyruszył po Mszy Św. o godz. 9.00, sprawowanej pod przewodnictwem ks. Józefa – proboszcza, ks. Bogusława – wikariusza oraz o. Ariela. Tłumy ludzi podążały za Najświętszym Sakramentem. Trasa pięknie ozdobiona była chorągiewkami, a i okna domów na trasie procesji były pięknie ubrane.

W orszaku procesyjnym nie zabrakło i tym razem pięknych Proporcy niesionych przez lektorów, poduszek procesyjnych niesionych przez dzieci w strojach komunijnych, Figur fere tronowych niesionych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich całej Parafii, Panów Górników oraz Panów z OSP Witanowice i Lgota. Strażacy ze swymi sztandarami w pełnych umundurowaniach i honorowej asyście maszerowali na czele procesji. Prezentowali się pięknie Druhny i Druhowie z OSP Lgota w nowych strojach zakupionych z funduszy europejskich. Oczywiście najwięcej napracowali się najmłodsi, a więc dziewczynki sypiące kwiaty, a było ich ponad 100, oraz chłopcy, którzy dzwonili dzwonkami. Całość modlitwy przeplatała się z dźwiękiem Orkiestry Dętej z Zygodowic. Przy poszczególnych ołtarzach wysłuchaliśmy słów Ewangelii oraz polecaliśmy różne intencje modlitwy, które przygotowali członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Do naszych domów wróciliśmy może trochę zmęczeni, ale jakże ubogaceni łaską Bożą i wzmocnieni duchowo. Przez cały tydzień w oktawie zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Św. o godz. 18.00 oraz procesji eucharystycznej.

W czwartek 19 czerwca 2014 roku, jak co roku uczestniczyliśmy w podniosłej Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus wędrował ulicami naszych miejscowości, by błodosławić nasze domostwa, naszym pracom, trudom i przedsięwzięciom.

 

fundusze europejskie logotyp

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.Projekt pt:„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie poprzez zakup umundurowania galowego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

projekt i realizacja: intermania.pl