Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

WYPOMINKI 9.00

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się fundatorzy i dobrodzieje naszej parafii, kapłani , którzy w naszej parafii pracowali i zmarli śp.:

Stanisław Jazowy, Janina ż; Władysław Stanek, Justyna ż, Władysław s, Franciszek Chołociński, Józefa ż, zm. z rodz. Stanek i Banaś; Jan Kwarciak, Adam Wądrzyk, Bronisława ż; Franciszek Dankiewicz, Józefa ż, Władysław s, ks. Kazimierz Bojdo, Jan Skrzyński, Maria ż, ich rodzice i rodzeństwo, Aleksander Kubas, jego rodzice i rodzeństwo, Kazimierz Kolber, Mariusz s, Franciszek Kot; Jakub Lempart, Stanisława ż; Marian Jazowy, Helena ż, Marian s, Władysław Elżbieciak, Stefania ż; Helena, Edward Ryszawy, ich rodzice i zm. z ich rodzin, Marek Ficek, Bronisław ojciec; Józef Dankiewicz, Maria ż, Emilia c, Bronisław Czernecki, Adam Jasiński, Aniela ż; Stanisław Putek, Agata c; Gustaw Mruczek; ks. Stanisław Kęsek, Władysław Kasiarz, Janina ż, zm. z rodz. Kasiarz i Baran, Franciszek Charnas, Kazimiera ż, zm. z rodz. Charnas i Curzydło, Walenty Denis, Alojza ż, Janina Pyrek, Stefan m, dusze w czyśćcu cierpiące; Julian Mozgała, Albin Mozgała, Janina ż, Julian Michalski, Wiktoria ż, Jolanta Jazowy; Natalia Bobak, Władysław Bobak, zm. z rodz. Głąb i Mrowiec; Józef Jabłoński, Maria ż, Eugeniusz; Andrzej Wolak, Genowefa ż, Barbara c, Andrzej s, ich rodzice i rodzeństwo, Jan Kalinowski, Maria ż, ich rodzice i rodzeństwo; Stanisław Kwarciak, Antonina ż, Władysław Wróbel, Józefa ż z rodzinami; Marian Oleksy i jego rodzice; Wojciech Michalski, Anna ż, Jan s; Aleksander Kwarciak, Tadeusz brat, rodzice i teściowie, zm. z rodziny; Kazimierz Janik; Marian Galas; Joanna i Anastazy Srokosz, ich rodzice, Wiesława i Jan Kuś, Stanisław i Andrzej synowie, Helena Michalska, jej rodzice i rodzeństwo, ks. Antoni Karabuła, zmarli kapłani pracujący w naszej parafii; Józef Michalski, Michalina ż, Kazimierz Krowiarz, Helena ż, Janina Krowiarz; Tadeusz Galas, Anna ż, ich rodzice; Bogdan Momot; Łukasz Goryl, Zenon Sarnecki, Józefa i Kazimierz Szczerbik; Józefa Michalik, Franciszek m, Stefania Książek, Henryk m, Anna Najduch, Karol m; Józef Szczerbik; Walenty Kozik, Hermenegilda ż, Marek i Ryszard synowie; Eugeniusz Sitarz, Marek s, Janina i Stanisław Odrzywolscy; Jan Mozgała, Anna ż, i ich rodzice; Ludwik Wójtowicz, Władysława ż; Honorata Tyrybon, Franciszek m, Jan zięć; Stefania i Jan Szczerbik, ich rodzice, Ewa i Adam Habrzyk; Bolesław Szczerbik, Franciszek i Maria Michalik; Franciszek Potoczny, Maria ż, Justyna Bryndza; Tomasz Drabczyk, Stefania ż; Mieczysław Kwarciak, Eugeniusz i Joanna Mrowiec, Stanisław s; Henryk Drzazga, Paulina ż, jego rodzice i teściowie, Krystyna Zguda, jej rodzice i teściowie, Paulina Płonka, Wincenty m; Halina i Ryszard Karton, Henryk Najbor, Marian Klink, Julian Nowicki; Stanisław Graboń, Kazimierz Graboń, Janina ż, ich rodzice, Stanisław Hopciaś, Anna ż, Maria c, Marcin wnuk; Tadeusz Witek, Dorota ż, Emil Giertuga, Kazimiera ż, Kazimierz s; Stanisław Bartel, Janina ż, ich rodzice; Edward Mrowiec, Barbara  ż, Mirosław s, Wojciech Michalski, Janina ż; Stanisław Kwarciak; Mieczysław Kwarciak, Rozalia ż, Danusia c; Franciszek Habas, jego rodzice, Aniela i Jan Bielańscy; Stanisław Mrowiec, Helena i Bronisław Mrowiec i ich rodzice; Ewa Karamańska, Edward Karamański, Piotr Karamański, Józefa ż, Jan Zając, Jadwiga ż; Franciszek Janik, Stefania i Maria żony, Tadeusz s, Maria c, Stanisław Kraus, Weronika ż ; Władysław Woźniak, Marek Woźniak, Józef Petrikow; Genowefa Pamuła, Ignacy m, Sylwester s; Stanisław Starowicz, jego rodzice i teściowie, Józef Ochman; Stanisława i Jan Romanowscy, Małgorzata Suchan, Grzegorz Kluska; Marcin Balcarczyk, Zofia ż, Jan i Maria Lukaj; Józef Brusik, Wiktoria ż, Józef Ryszka; Jan Wieloch, Anna ż, Tadeusz i Zbigniew synowie; Stanisław Kwarciak, Stanisława ż, Wiesław s, Tadeusz Łopatecki, Genowefa ż; Edmund Sarnecki i jego rodzice; Jan Przystał, Kazimierz Meres, Stefania ż; Franciszek Pyrek, Anna ż, Marian s; Stanisław Tyrała, Józefa ż, Kazimiera c; Jakub Stanek, Mieczysław Zamysłowski, Emilia ż, Zdzisław i Tomasz  synowie; Leona i Mieczysław Starzyk, Leszek Marcuch; Stefania, Karol, Tadeusz, Edward Sadowscy, Maria Góral; Weronika, Joanna, Władysław, Julian, Marek Drabczyk, Władysława Sobita, Agnieszka i Franciszek Pasterak, Aniela Michalska, Maria i Stanisław Matyja, Emilia i Wincenty Studniccy, Karolina, Paweł, Józef Talaga, Adela Kopeć; Antonina Dudys, Stanisław Dudys, zm. z rodziny; Jan Zamysłowski, Emilia ż, Tadeusz s, Michał Skrzyński, Waleria ż, Maria Kania c; Józef Ungurian, Stanisława ż, Kazimierz i Marian synowie, Franciszek Sajdak, zm, z rodziny; Krzysztof Łopatecki, Zbigniew Łopatecki, Tomasz Łopatecki, Maria ż, Józef Śpiewla, Maria ż, Jan s, Karolina Żmija, Maria Małecka; Franciszek Sajdak i zm. z rodziny; Zygmunt Tymoszuk, Władysława ż, Józefa Wójtowicz, Tadeusz m, Krystyna Kowalczyk. Marian m; Marian Kwarciak, Stanisława ż, i ich rodzice; Franciszek Ślęzak, Stefania ż, Teofil Legień, Karolina ż, Leszek Gruca, Józefa ż; Maria i Stanisław Kołek; Ryszard Pająk, zm. z rodzin Kalińskich i Pająków; Natalia Mrowiec, Jan Mrowiec, Antoni Korzeniowski; Janusz Hajnosz; Tadeusz Adamik, Karolina matka, Franciszek Baraś; zm. z rodzin Gałuszków i Kosków, Stanisław Baran; Ludwik Mrowiec; Stanisław Obyrtacz, Antoni Garbacz, Ireneusz s; Zdzisław Grudniewicz, Franciszek Woźniak, Karolina ż; Edward Sajdak, Andrzej Bogdanowski; Elżbieta Szydłowska, jej rodzice Krystyna i Józef Musiał; Melchior Medoń, Maria ż; Kazimierz Pasterak, Tadeusz Graboń, Emilia ż, Stanisław Dziewiątka, Adam Sordyl, Helena ż; Józef Habrzyk, Stefania ż, Helena Habrzyk; Stanisław Dziewiątka, Honorata ż, Irena i Józefa córki, Jan Janus; Jan Ciapa; Józef i Józefa Mydlarz i ich rodzice; Zdzisław Łopata i jego rodzice; Piotr Spisak, Rozalia ż, Stanisław Spisak, Amalia ż, Władysław Witek, Krzysztof s; Anna Rams, Edward m, Władysław Kulawik; Stanisław Grzyb; Józef Sikorski, Józefa ż, ich rodzice, Jan Gacek i zm. z rodziny; Władysław Pająk, Józefa ż, Cecylia c, Władysław, Franciszek, Edward synowie; Zbigniew Pawlik, Bogusław zięć, jego rodzice i teściowie; Andrzej Fiałek, Maria ż; Władysław i Władysława Sikora i zm. z rodziny; Jacek Czyżowski; Stefan Furdzik, Janina ż, Mieczysław i Henryk synowie, Stanisław Sarnecki i jego rodzice; Tadeusz, Maria, Jadwiga Grzesiek, rodzice Michał i Rozalia, zm. z rodziny, Władysław, Halina, Helena Byrscy i zm. z rodziny; Tadeusz Ficek, Janina ż, ich rodzice, Zenon Czernecki;  zm. z rodziny Góralczyk: Stefania i Leon, Zofia i Emil, Wanda i Jan; Zbigniew Tomczyszyn, Henryk Żmuda, Olga ż, Edward s; Józef i Anna Ciapa; Anna i Ludwik Krupa, Ireneusz Garbacz, Stefania i Władysław Debińscy; Ludwik Galas, Helena ż, Franciszek Lempart, Franciszka ż; Józef Paczyński, Anna i Tomasz Pasterak; Ignacy Gracjasz, Eugeniusz Warchał; Józef Kaleński, Maria ż, Stanisław s, Andrzej Jacek; Maria Godzik, Katarzyna c; Amalia Panek, Władysław m, Piotr s, Ewa c; Paulina, Jan i Ryszard Habrzyk; Stanisław Moskała, Tadeusz Medoń, Władysława ż, Władysław Przystał, Helena ż, Józef s, Zdzisław Jończyk, Blandyna ż; Stanisław Fluder; Kamil Bogacki, Helena ż, Edward Kucharczyk, Bronisława ż, Piotr Orzechowski, Maria ż, Wincenty Bogacki, Marianna ż; Jan Szczur, Maria ż, Zbigniew s, Franciszek Gurdek, Adela ż; Aniela i Kazimierz Bienias; Aleksander Kwarciak, Stefania ż; Ludwik Malinowski, Maria ż, Zenon Mrowiec, Ludwik s; Maria i Roman Malinowski, Anna, Teofil, Piotr Bajdo; Franciszek Bałys, jego rodzice i Piotr zięć, Władysław i Michalina Tyrybon, Antoni i Helena Pamuła; Józef Jira, Józefa ż, Wanda c, Antoni Sarnecki, Anna ż, Stanisław s; Józef Kawa, Maria ż, Henryk s; Franciszek Garlej, jego rodzice i teściowie, Kazimierz Kajdas, Michalina ż, Mariusz s; Tadeusz Wójcik, Maria ż, Mieczysław Mrowiec; Tadeusz Paśnik, Kazimiera ż, Józefa c, rodz. Mozgałów; Władysław Kanownik, Władysława ż; Stanisław Baran, Kazimierz Sajdak, Emilia ż, Stanisław s; z rodz. Korzeniowskich , Klajów,  Zawiłów; Ryszard Duda, jego rodzice i teściowie; Józefa i Stanisław Ciernia z rodzicami, Stanisława i Franciszek Augustyniak, Kazimierz s, Stanisław Jaworski z rodziną; Franciszek Gurdek, Adela ż, Józef Przygoda; Emilia, Bolesław Mozgała, Zofia, Ignacy Puchała, Anna Mozgała; Marian Sajdak, Anna ż; Józef Gruca; Barbara Orzechowska, Ryszard Wróbel; Władysław Staszeczka, Bronisława ż, Bolesław Słodyczka, Anna ż, Jan Staszeczka; Agnieszka Sordyl Grzesica; Bożena Flos;

projekt i realizacja: intermania.pl