Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Zaproszenie na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy

Drodzy Archidiecezjanie,
Historia Polski i świata pokazuje, że w najtrudniejszych chwilach ludzie
zwracali się do Boga, prosząc o ratunek i zmiłowanie, a ich modlitwa przybierała
niejednokrotnie formę pieszego pielgrzymowania. Tak było w Rzymie w 590 roku,
gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas, modląc się o ocalenie Wiecznego
Miasta, święty papież Grzegorz Wielki poniósł w błagalnej procesji wizerunek
Najświętszej Maryi Panny, zwany odtąd Salus Populi Romani, czyli „Wybawicielka
ludu rzymskiego”. Podobnie było w 1711 roku, gdy w czasie trwającej zarazy
dziesiątkującej stolicę narodziła się Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę.
Z kolei po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu
św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., został zorganizowany przez studentów
Krakowa – jako wyraz duchowej jedności z Ojcem Świętym – „Biały Marsz” z Błoń
(miejsca, gdzie Jan Paweł II celebrował Mszę świętą podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny) na Rynek, gdzie kilkaset tysięcy mieszkańców na czele
z młodzieżą modliło się o zdrowie Ojca Świętego i za umierającego w Warszawie
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Idea tego Marszu
doprowadziła do zapoczątkowania corocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej
z Wawelu na Jasną Górę.
Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczna jubileuszowa 40. Pielgrzymka nie
będzie mogła się odbyć w dotychczasowym tradycyjnym kształcie. W związku
z trwającą epidemią do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszą w 150-osobowych
grupach jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych.
Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce zapraszam do duchowej
wędrówki w łączności z tymi, którzy będą przemierzać wydeptywane rokrocznie
pątnicze szlaki.
Niech orędownictwo u Boga św. Jana Pawła II Wielkiego, którego setną
rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wybłaga wszelkie potrzebne łaski
uczestnikom Pieszej Pielgrzymki, jej organizatorom i ludziom dobrej woli, gotowym
podać pomocną dłoń osobom zmierzającym przed wizerunek Najświętszej Panienki
Jasnogórskiej, a przede wszystkim naszej Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce, który od
ponad 1050 lat wiernie przekazuje naszemu narodowi zbawienne orędzie Ewangelii.
Z serca wszystkim błogosławię

ks. Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 29 czerwca 2020 r.

projekt i realizacja: intermania.pl