Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Kapłani i pracownicy

Obecnie w naszej Wspólnocie Parafialnej posługę pełnią:

Kapłani:
– Ks. Adam Bartnicki — proboszcz

– Ks. Kan. Józef Wróbel – emerytowany proboszcz

Katecheta: mgr Edyta Bliźnik

Kościelny: pan Bogusław Habrzyk

Organista: pan Aleksander Gramatyka

Nadzwyczajny Szafarz: pan Bogusław Habrzyk

Grabarz: pan Mirosław Kozik z Wysokiej

projekt i realizacja: intermania.pl