Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Kapłani i pracownicy

Obecnie w naszej Wspólnocie Parafialnej posługę pełnią:

Kapłani:
– Ks. Adam Bartnicki — proboszcz

– Ks. Kan. Józef Wróbel – rezydent

Katechetka: mgr Edyta Bliźnik

Gospodyni:

Kościelny: pan Bogusław Habrzyk

Organista: pan Aleksander Gramatyka

Grabarz: pan Mirosław Kozik z Wysokiej

projekt i realizacja: intermania.pl