Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Kapłani i pracownicy

Obecnie w naszej Wspólnocie Parafialnej posługę pełnią:

Kapłani:
– Ks. Kanonik mgr Józef Wróbel — proboszcz
– Ks. dr Bogusław Nagel  — wikariusz

Katechetka: mgr Edyta Bliźnik

Gospodyni: pani Grażyna Mozgała

Kościelny: pan Mieczysław Sarnecki

Organista: pan Aleksander Gramatyka

Grabarz: pan Józef Łopatecki

projekt i realizacja: intermania.pl