Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Trasmisja nabożeństw online

Aktualności

Trwamy w Nowennie Miesięcy przed Kanonizacją bł. Jana Pawła II

Dodano: 04-01-2014

foto 061W naszej parafii, chcąc się jak najlepiej przygotować na to jakże oczekiwane wydarzenie kanonicacji bł. Jana Pawła II, trwamy w  Nowenna Miesięcy przed tym wydarzeniem. Z  tej racji w sobotę 4 stycznia uczstniczyliśmy we Mszy Św. a po niej w Nabożeństwie Eucharystycznym połączonym z procesją z relikwiami bł. Jana Pawła II. Relikwie w tym miesiącu niosły Panie z KGW Witanowice. Nasze serca przepełnione są gorącą i ufną modlitwą za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.

Błogosławiony Janie Pawle IImódl się za nami!

List na niedzielę Świętej Rodziny z Nazaretu

Dodano: 27-12-2013

list episkopatu List Pasterski Episkopatu Polski

Drogie Siostry, drodzy Bracia!

Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie. (więcej…)

List na święto św. Szczepana

Dodano: 24-12-2013

715439_logo_34

LIST REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II
W KRAKOWIE NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2013 ROKU

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzień po świętowaniu narodzenia Chrystusa na ziemi obchodzimy wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Szczepana, czyli jego narodzin dla nieba. W ten sposób Kościół przypomina nam, że narodziny i śmierć są ze sobą nierozłącznie powiązane, tworzą jedność, jaką jest życie. Choć pozornie mogłoby się wydawać, że dzisiejsza liturgia w ogóle nie przystaje do przeżywanej przez nas radości świąt Bożego Narodzenia, to jednak odważne świadectwo św. Szczepana pomaga nam zrozumieć tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. (więcej…)

ŚWIĘTA W PARAFIALNYM KOŚCIELE

Dodano: 23-12-2013

Boże Narodzenie

Niech Nowonarodzone Dziecię Boże przyniesie każdemu tych darów, na które z utęsknieniem czekamy.

Niech nie zabraknie dobrego zdrowia, miłości w rodzinach, zgody w sąsiedztwie, wzajemnego zrozumienia, 

a przede wszystkim mocnej wiary w tajemnicę wcielenia Syna Bożego.

Ks. Józef Wróbel proboszcz 

wraz z ks. Bogusławem Nagel wikariuszem (więcej…)

Roratnie oczekiwanie

Dodano: 15-12-2013

roraty6719 Czas Adwentu, to między innymi czas przygotowania naszego serca na przyjęcie Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Raduje się serce Duszpasterzy, że kościół wypełniony jest dziećmi wraz z ich opiekunami, którzy z radością i wytrwałością uczestniczą we Mszy Św. roratniej o godz. 17.00. Chociaż światła w świątyni są wygaszone, to kolorowe światełka lampionów dziecięcych rozświetlają ciemności, by z entuzjazmem włączyć się w słowa Chwała na wysokości Bogu…

Kończy się już czas adwentowych spotkań. Boże NArodzenie już tuż, tuż. Przed odpustem parafialnym mieliśmy mozliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Wielu z nas z tego wielkiego daru skorzystało. Jednak dla tych, którzy będą chcieli skorzystać ze spowiedzi przed Świętami Bożego Narodzenia serdecznie zapraszamy codziennie o godz. 16.30, a szczególnie w niedzielę 22 grudnia w godz. od 13.00 do 16.00.

Przygotujmy mieszkanie dla Jezusa w naszych sercach.

Zewnętrzna uroczystość odpustowa ku czci Św. Mikołaja

Dodano: 09-12-2013

DSC_0051W niedzielę 8 grudnia 2013 roku podczas Mszy Św. o godz. 11.30 w uroczysty sposób uczciliśmy naszego Patrona Św. Mikołaja. Mszy Św. przewodniczył ks. infułat Jakub Gil. Kazanie głosił ks. Jacek Jezierski. Podkreślił on, iż największym Dawcą jest sam Bóg. Podczas tej uroczystości nastąpił uroczysty moment poświęcenia figury św. Anny Samotrzeć, która wróciła do nas po gruntownej renowacji w ASP w Krakowie. W liturgię Mszy Św. zaangażowały się wszystkie grupy parafialne. Uroczystość uświetnili Panowie Strażacy, Panowie Górnicy, Panowie z Orkiestry z Zygodowic, Panowie z Koła Łowieckiego „Bażant”, a także niezawodne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Złożone zostały w darze ołtarza min. Księga wspisów próśb i podziękowań św. Anny Samotrzeć, dzwonki, naczynie na olej święty oraz ornat z wizerunkiem św. Huberta. Po Eucharystii uczestniczyliśmy w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Cieszyliśmy się, że piękna pogoda na to pozwoliły, a małe dziewczynki, nawet 8 grudnia, mogły sypać żywe kwiaty na cześć Pana Jezusa.

Przygotowując się do kanonizacji bł. Jana Pawła II

Dodano: 09-12-2013

foto 642 Nasza Parafia podjęła w ramach przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II modlitwę Świętej Godziny w czwartki oraz  pierwszych sobót miesiąca. Po Mszy Św. 7 grudnia uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której, w szególny sposób modliliśmy się do Błogosławionego wypraszając potrzebne łaski słowami Litanii. Następnie w uroczysty sposób uczestniczyliśmy w procesji z relikwiami bł. Jana Pawła II. W miesiącu grudniu relikwie te niesione były przez Panów Górników. Przed Mszą Św. każdy z nas mógł uczcić te relikwie ucałowując je na klęczniku.

Błogosławiony Janie Pawle IImódl się za nami.

Barbórka 2013

Dodano: 05-12-2013

DSC_0594Panowie Górnicy ze wszystkich wiosek naszej parafii starają się angażować jak tylko potrafią w uroczystości parafialne, uczestnicząc z Pocztem Sztandarowym, biorąc udział w procesjach, ale przede wszystkim czczą swoją patronkę Św. Barbarę. I tak też było w tym roku. Na szczególną uwagę zasługuje to, z jakim wielkim zaangażowaniem podejmują wszystkie funkcje liturgiczne dostępne dla świeckich. Jest to ich naprawdę wzorowa posługa. Wsłuchajmy się w relację jednego z górników dotyczącą świętowania Barbórki w dniu 4 grudnia 2013 roku. (więcej…)

LIST PASTERSKI NA ADWENT

Dodano: 29-11-2013

wierzę w Syna BożegoWIERZĘ W SYNA BOŻEGO

List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013

 Drodzy Bracia i Siostry!

 1. Adwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościelnej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, wchodzimy w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień i naszego życia. W tym okresie łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, św. Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwiastowania – był radosnym wyczekiwaniem na narodziny Jezusa. Dzisiejsza liturgia przypomina nam ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest blisko. „Nadeszła godzina powstania ze snu” (por. Rz 13, 11). (więcej…)

Wdzięczność wobec Ks. Proboszcza za 25 lat wspólnej pracy z nami

Dodano: 19-11-2013

ks ProboszczW niedzielę 17 listopada 2013 roku nasza Wspólnota Parafialna przeżywała wielki dzień. Bowiem 25 lat temu przyszedł do naszej parafii ks. Józef  Wróbel. Rozpoczął pracę duszpasterską jako młody kapłan. Było to dla niego z pewnością bardzo trudne, gdyż to była pierwsza parafia jako proboszcza. I tak – w trudach, ale z gorącą modlitwą, otwartością na dary Ducha Świętego stara się jak może, aby tę Winnicę Pańską prowadzić do tronu Boga. Na uroczystej Eucharystii, która odprawiana była o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. infułata Jakuba Gila,  zgromadzili się bardzo licznie parafianie, kapłani rodacy, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych oraz organizacje społeczne, szkoły a także najbliższa rodzina proboszcza, aby wyrazić wdzięczność za wspaniałą współpracę i prosić, aby nadal się tak układała. Było wiele pięknych słów, podziękowań, ale i wzruszeń. Mamy nadzieję, że ta chwila pozostanie na długo w naszych sercach i pomoże jeszcze mocniej zacieśnić więzy współpracy pomiędzy kapłanami, a wiernymi. Galeria zdjęć

projekt i realizacja: intermania.pl