Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Aktualności

Intencje dla Żywych Róż

Dodano: 31-12-2017

Prosimy o dokonanie zmiany tajemnic różańcowych oraz podjęcie nowej intencji modlitewnej na styczeń 2018 roku.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

INTENCJA PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, tworząc Domowe Kościoły.

LIST REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Dodano: 23-12-2017

NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2017 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia.

Przeżywamy radosny czas przyjścia na świat Syna Bożego. W dniu dzisiejszym czcimy św. Szczepana, którego męczeństwo przedstawił św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, stanowiących pierwszy opis historii tworzącego się Kościoła. Święty Łukasz jest szczególnym patronem historyków, gdyż także Ewangelia jego autorstwa osadza mocno historię zbawienia w ramach konkretnych wydarzeń dziejów świata. Wczoraj podczas pasterki czytaliśmy opis Bożego Narodzenia, w którym św. Łukasz dokładnie wskazał miejsca, określił czasy i panujących wówczas władców. Jeśli ktoś by myślał, że Stwórca stroni od czegoś tak zwyczajnego jak ludzka historia, to w tym opisie widzi Boga, który wybiera konkretny czas, miejsce i osoby, aby zamieszkać pośród ludzi. (więcej…)

Życzenia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego 

Dodano: 22-12-2017

Ukochani Archidiecezjanie!

Przedziwna jest historia pasterzy, opisana przez św. Łukasza w jego Ewangelii. Najpierw, wobec chwały Pańskiej, która „zewsząd ich oświeciła”, „bardzo się przestraszyli” (por. Łk 2, 9). Stąd pierwsze, skierowane do nich słowa anioła Pańskiego, brzmiały: „Nie bójcie się!” (por. Łk 2, 10). Następnie usłyszeli od niego radosną nowinę o tym, że w Betlejem „narodził się [dla nich] Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan!” (por. Łk 2, 11). Na tę nowinę nie pozostali obojętni, lecz pośpiesznie udali się, aby na miejscu zobaczyć, co się naprawdę w Betlejem wydarzyło. Ku swojemu zdumieniu i radości „znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie Niemowlę” (por. Łk 2, 11). Zaczęli więc opowiadać, co zostało im objawione, a na koniec „wrócili [do siebie], wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (por. Łk 2, 17. 20). (więcej…)

JESTEŚCIE NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Dodano: 18-12-2017

Świętowanie nadejścia Nowego Roku jest dla Kościoła kontynuacją obchodu świąt Narodzenia Pańskiego, radości z Wcielenia Syna Bożego. Chrystus z miłości Ojca stał się Człowiekiem, przyszedł na ziemię, zjednoczył się z każdym człowiekiem, wszedł w szczególną komunię z człowiekiem.

W 1. dniu Nowego Roku przyzywamy wstawiennictwa Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu również przeżywamy 51. Światowy Dzień Pokoju. W orędziu na ten dzień, podpisanym 13 listopada 2017 r., papież Franciszek napisał: „Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. Spośród nich, obecnych w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22, 5 mln stanowią uchodźcy. (więcej…)

Informacje na ostatni tydzień Adwentu

Dodano: 17-12-2017

Serdecznie zapraszamy:

  • w tygodniu na Roraty – godz. 17.00, w niedzielę o godz. 7.00
  •  tych, którzy nie skorzystali w niedzielę 17 grudnia ze spowiedzi to zapraszamy do pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty – możliwość taka przed każdą Mszą Św.
  • zachęcamy do zakupu świec świątecznych CARITAS
  • w niedzielę 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia Msze Św. odprawiane będą tylko przed południem. O godz. 16.00 Eucharystii nie będzie.
  • W niedzielę 24 XII o godz. 23.30 – czuwanie przed Uroczystością Bożego Narodzenia, a o godz. 24.00 – Pasterka

Na niedzielę Odpustową

Dodano: 27-11-2017


Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe ku czci Św. Mikołaja, które odbędą się w I Niedzielę Adwentu – 3 XII 2017 roku. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 11.30. Cieszymy się, iż przewodnictwo w Eucharystii podejmie ks. infułat Jakub Gil, który również będzie kaznodzieją podczas Mszy Św. przed południem.

Uroczystość ta będzie połączona z zamknięciem liturgicznym obchodów Jubileuszu 700 lecia Wsi i Parafii Witanowice. Uwieńczeniem stanie się wręczenie Seniorom 80+ wydanego dzięki im współpracy „Albumu wspomnień najstarszych mieszkańców Parafii Witanowice.” Jesteśmy im dogłębnie wdzięczni, iż byli gotowi podzielić się z nami swoimi przeżyciami – radosnymi i trudnymi chwilami z ich życia. Dzięki temu, historia naszej Parafii została jeszcze bardziej przez nas odkryta i pogłębiona. Niestety, spośród 61 Seniorów, już troje odeszło do Pana. Również i dziś pragniemy ich wspomnieć i wyrazić słowa wdzięczności.

 

ZAPRASZAMY NA KONCERT ORGANOWY

Dodano: 19-11-2017

WYKONAWCY KONCERTU: Ivana Michalovičová i Eliška Latawiec

Ivana Michalovičová (* 1985) pochodzi z Czech. Po ukończeniu Konserwatorium w Pradze (gra na organach w klasie Jana Kalfusa) została przyjęta na Wydział Muzyczny Akademii Sztuk Scenicznych (Organy u profesora Jaroslava Tumy), którą ukończyła z sukcesem w zeszłym roku. Podczas studiów odbyła roczne stypendium naukowe w Strasburgu we Francji, gdzie studiowała na organach u profesorki Aude Heurtematte (generał Francis Jacob, improwizacja z Danielem Maurerem i Philippe Lefebvre). (więcej…)

IDŹCIE I GŁOŚCIE

Dodano: 14-11-2017

Listopad to szczególny miesiąc refleksji i zatroskania człowieka o życie wieczne. Wraz z Kościołem pielgrzymującym wspominamy naszych Braci i Siostry, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca. Z wiarą modlimy się za nich, przeżywając tajemnicę Świętych Obcowania. Naszą modlitwą otaczamy również Zmarłych Biskupów i Kapłanów, prosząc, aby Jezus, Jedyny Najwyższy Kapłan, nagrodził wiecznością ich ofiarne posługiwanie na ziemi.

Listopad to także ostatni miesiąc realizacji programu duszpasterskiego Idźcie i głoście, czwartej części programu na lata 2013–2017, noszącej ogólny tytuł: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Wypracowana wizja programu prowadziła przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Czwarty rok zachęcał do podjęcia tematu skutków i owoców wcześniejszego zjednoczenia z Chrystusem. Nawiązując do nauczania Franciszka, wzywał do bycia uczniami-misjonarzami, prowadził do uświadomienia wiernym, że wszyscy, niezależnie od wieku, mogą i powinni aktywnie włączać się w głoszenie Ewangelii. (więcej…)

Modlitwa za Ojczyznę

Dodano: 11-11-2017

W sobotę 11 listopada 2017 w Narodowe Święto Niepodległości uroczyście oddaliśmy hołd Poległym podczas obrony naszej Ojczyzny, ale i wszystkim naszym wiernym Zmarłym, którzy na przestrzeni ponad 700 lat odeszli do Domu Ojca z naszej Wspólnoty. W Kaplicy Cmentarnej sprawowana była pod przewodnictwem proboszcza ks. Kan. Józefa Wróbla w tej intencji Msza Św., w której uczestniczyli bardzo licznie nasi Seniorzy, ale również uczniowie wraz z Dyrekcją i Nauczycielami ZSP w Witanowicach wraz z Pocztem Sztandarowym. W liturgię zaangażowali się świeccy, przygotowując lekcję, psalm i modlitwę wiernych. Po Eucharystii uczniowie szkoły przeszli na mogiłę poległych podczas wojny i złożyli symboliczną wiązankę. (więcej…)

Msza Św. za Ojczyznę i za Zmarłych

Dodano: 07-11-2017

Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości, który jest świętem narodowym,  to szczególna okazja, by podziękować Panu Bogu za to, że żyjemy w wolnym i niepodległym Kraju. Z tej to okazji w sobotę 11 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w Kaplicy Cmentarnej odprawiona zostanie uroczysta Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny, ale przede wszystkim za Poległych w jej obronie i wszystkich naszych krewnych pochowanych na naszym i innych cmentarzach świata.

Odprawiana w tym dniu Msza Św. wplata się w realizację planu obchodów 700 lecia Wsi i Parafii Witanowice.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.

projekt i realizacja: intermania.pl