Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Aktualności

Intencja modlitwy dla Żywych Róż

Dodano: 03-03-2018

Zachęcamy do zmianki tajemnic różańcowych wszystkich członków Żywego Różańca i podjęcie nowej intencji na miesiąc marzec.

EWANGELIZACYJNA:

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

PARAFIALNA:

O dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych poprzez owocny udział w rekolekcjach parafialnych, czynienie dobrych postanowień i wyrzeczeń wielkopostnych oraz o dobrą spowiedź dla każdego, każdego, kto może skorzystać z tego sakramentu.

Zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową z naszej Parafii

Dodano: 03-03-2018

ŻYCIE SAMO SIĘ NIE ZROBI!

W tym roku tym hasłem zapraszamy na EDK. Prosto i konkretnie. Bo taka jest EDK – pokonujesz trudności, przełamujesz siebie, aby wejść na drogę pięknego życia i zacząć przeżywać swoją wiarę inaczej, głębiej.

Po raz drugi z naszej Parafii będzie możliwość wyruszenia na Ekstremalną Drogę Krzyżową.

W tym roku będzie ta możliwość w piątek 23 marca 2018 r. O godz. 20.00 zostanie odprawiona w naszym kościele Msza Święta, a później wyjście na Drogę Krzyżową, której cel będzie w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Informacje bliższe można uzyskać na stronie www.edk.org.pl

Animatorem z naszej Wspólnoty jest Bartłomiej Moskała, który może również udzielić odpowiedzi na sprawy organizacyjne.

(więcej…)

Przeżywamy Czas Wielkiego Postu

Dodano: 11-02-2018

*2 marca – pierwszy piątek miesiąca

  • Msze Św. o godz. 7.00 i po Drodze Krzyżowej o godz. 17.30
  • Spowiedź św. od godz. 16.00
  • wyjazdu do chorych nie będzie, gdyż przeniesiony zostanie na czas Rekolekcji Wielkopostnych – we wtorek 13 marca

(więcej…)

List Pasterski na Wielki Post 2018

Dodano: 10-02-2018

Ukochani Archidiecezjanie!

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15). Tak właśnie brzmią pierwsze słowa Chrystusa, jakie św. Marek zawarł w swej Ewangelii. W jakiejś mierze stanowią one jej podstawowe przesłanie.
Mamy zatem najpierw uwierzyć w Ewangelię. Jej zasadniczą treść wyjaśniał nam św. Piotr w swoim Pierwszym Liście, pisząc, że Chrystus „umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby [nas] do Boga przyprowadzić” (1 P 3, 18a). Został On „wprawdzie zabity na ciele”, ale trzeciego dnia zmartwychwstał, „powołany do życia Duchem” (por. 1 P 3, 18b). Obecnie „jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce” (1 P 3, 22). (więcej…)

Intencje na miesiąc luty

Dodano: 01-02-2018

Prosimy wszystkich członków Żywych Róż o podjęcie nowej modlitwy różańcowej na miesiąc luty.

POWSZECHNA:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, budując Domowe Kościoły.

Ofiarowanie Pańskie

Dodano: 27-01-2018

*W piątek 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego.

*Msze Święte odprawiane będą o godz. 8.00 i 17.00

*Na każdej Mszy Św. zostaną poświęcone gromnice.

*Wyjazd do chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 9.00

*Na Mszę Św. wieczorną szczególnie zapraszamy dzieci z klas III wraz z rodzicami. Będą miały poświęcone świece do I Komunii Świętej. Po Eucharystii spotkanie katechetyczne.

*Spowiedź Święta z racji I Piątku Miesiąca – od godz. 16.00

*Przypominamy uczniom klas VII i Gimnazjum, iż uczestnictwo w Pierwszych Piątkach Miesiąca jest jednym z kroków przygotowujących ich do Sakramentu Bierzmowania. Jest ono traktowane jak jedno spotkanie comiesięczne w ramach katechezy w parafii.

Zawierzenie Św. Józefowi

Dodano: 24-01-2018

W środę 24 stycznia 2018 roku nasza Wspólnota Parafialna wzięła udział w Nowennie Śród przed Uroczystością Św. Józefa w wadowickim Karmelu. Cieszymy się, że bardzo wielu naszych Parafian przybyło na tę modlitwę. Jest to bardzo budujące i za to serdecznie dziękujemy. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Wróbel wraz z Ojcami Karmelitami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bogusław Nagel. W naszej modlitwie uczestniczyli również, dzięki życzliwości dyrektora ZSP w Witanowicach Andrzeja Zielińskiego, uczniowie klas III i IV, pod opieką katechetów i wychowawców. Celem ich pielgrzymowania było także złożenie dziękczynienia za dar I Komunii Świętej /kl. IV/ oraz prośbę o dobre przygotowanie się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii przez dzieci klas III. Dzieci zaangażowały się w liturgię przygotowując śpiew Psalmu responsoryjnego i Aklamacji, a także pięknie odpowiadając podczas kazania na pytania kaznodziei dotyczące postaci Św. Józefa. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oddaliśmy się w szczególną opiekę Patrona Kościoła Świętego.

Rok 2018 – Rokiem Św. Stanisława Kostki

Dodano: 14-01-2018

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób. (więcej…)

„Małżeństwo – projekt na całe życie” – Zaproszenie

Dodano: 14-01-2018

W roku 2018 obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Rodzin, wraz ze wspólnotami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń.

Obok wydarzeń centralnych związanych z Pierwszymi Piątkami Małżonków
w Sanktuarium św. Jana Pawła II, Dziełem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Dniem Świętości Życia w  Bazylice Mariackiej
w Krakowie, Ogólnopolską Pielgrzymką Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Piknikiem Rodzinnym przed Oknem Papieskim oraz XXVI Archidiecezjalną Pielgrzymką Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, planowanych jest osiem spotkań narzeczonych i małżonków we wszystkich rejonach naszej Archidiecezji. (więcej…)

Intencje dla Żywych Róż

Dodano: 31-12-2017

Prosimy o dokonanie zmiany tajemnic różańcowych oraz podjęcie nowej intencji modlitewnej na styczeń 2018 roku.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

INTENCJA PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, tworząc Domowe Kościoły.

projekt i realizacja: intermania.pl