Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Nie ma na świecie misji piękniejszej i godniejszej

niż posługiwanie w Bożym imieniu,

niż głoszenie Słowa Bożego

i sakramentalne sprowadzenie Boga na ziemię,

oczyszczanie i uwalnianie z grzechów ludzkich serc.

W dniu Ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa składamy naszym Kapłanom serdeczne życzenia:

– Bożej radości,

– wielu serc ludzkich pełnych życzliwości,

– cierpliwości i ofiarności,

– entuzjazmu,

– potrzebnego zdrowia,

– codziennych natchnień Ducha Świętego do owocnego pełnienia powołania kapłańskiego,

– opieki Matki Najświętszej i spełnienia tego, co Kapłani w sercu kryją najgłębiej.

Szczęść Boże!

życzą Parafianie

 

 

 

projekt i realizacja: intermania.pl