Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

PRZEŻYWAJĄC TAJEMNICE WIELKIEGO TYGODNIA

foto 25Wierzę w Jezusa Chrystusa  – dając świadectwo wiary

Od Niedzieli Palmowej do Poniedziałku Wielkanocnego przeżywaliśmy szczególne dni modlitwy i refleksji nad tajemnicą naszej wiary. Świątynia nasza wypełniona była rozmodlonymi parafianami. Wszystkie grupy parafialne począwszy od Służby Liturgicznej poprzez Akcję Katolicką, Żywe Róże, Chór Parafialny, Koła Gospodyń Wiejskich, Panów z OSP, Górników  oraz Orkiestrę Dętą z Zygodowic, wszyscy bardzo aktywnie  włączyli się w jak najpiękniejsze przygotowanie i przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia. Czuwania podczas adoracji przygotowane przez świeckich były pełne bogatych treści, które równocześnie nawiązywały tematyką do kanonizacji naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Cieszymy się, iż to pokolenie, które kształtowało się u Jego boku, dziś tak aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła, świadcząc z radością i odważnie o wyznawanej wierze.

Szczególną modlitwą było spotkanie modlitewne na cmentarzu parafialnym w niedzielę wielkanocną. Tu w kaplicy cmentarnej pod przewodnictwem Ks. Proboszcza odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i część chwalebną różańca świętego za Zmarłych.

Uwieńczeniem  naszych modlitw było pielgrzymowanie we wtorek 22 kwietnia do Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się, aby tam wspólnie z całym dekanatem Wadowice Północ dziękować za dar Świętości Jana Pawła II i do niedzieli 27 kwietnia przygotować się jak najlepiej.

Zapraszamy do Galerii zdjęć

 

projekt i realizacja: intermania.pl