Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Intencje dla Żywych Róż

Zapraszamy do podjęcia nowej intencji modlitewnej na miesiąc grudzień oraz o zmianę tajemnic różańcowych.

EWANGELIZACYJNA:

Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, dialogu z kulturami.

PARAFIALNA:

Aby Święty Mikołaj, miał w opiece wszystkie rodziny, szczególnie te, które przeżywają różnego rodzaju doświadczenia związane z chorobą, cierpieniem i brakiem wzajemnej miłości.

W modlitwie wypraszajmy również wieczną szczęśliwość dla zmarłych Zelatorów: śp. Marii Płonki i śp. Stanisława Głębia, dziękując Im za wieloletnią codzienną modlitwę na paciorkach różańca, którą tak bardzo ukochali i przez nią wypraszali łaski dla Kościoła, świata i naszej Parafii.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie.

Matko Boża Różańcowa – wyjednaj Im szczęście wieczne.

Jesteśmy wdzięczni, iż trud pracy jako nowi Zelatorzy podjęli: Pani Józefa Mrowiec i Pan Zdzisław Karamański – otoczmy ich także modlitwą, by spełniali powierzone im zadania jak najlepiej.

projekt i realizacja: intermania.pl