Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Izba Regionalna otwarta po remoncie

foto 070
Po gruntownym remoncie, w niedzielę 25 maja 2014 roku, została uroczyście otwarta dla zwiedzających Izba Regionalna, która znajduje sie w naszej Parafii przy kościelele.

Jest ona miejscem tworzenia wydarzeń kulturalnych związanych z promocją wsi i regionu, a także bazą przedmiotową do reprezentowania dorobku rzemiosła ludowego mieszkańców poza terenem wsi. Organizowane w niej są wystawy prac miejscowych twórców ludowych (wikliniarstwo, koronczarstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo sztalugowe i na szkle, artystyczne wyroby z siana i z bibuły), a także promocja lokalnych poetów. Izba prezentuje wieś i jej dorobek kulturowo-artystyczny również na różnego rodzaju wydarzeniach związanych z podniesieniem atrakcyjności turystycznej regionu (np. uczestniczy w Targach Doliny Karpia lub w Święcie Karpia w Zatorze). Zgromadzone są tam również wyjątkowe pamiątki.

Remont miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej Izby, jako miejsca krzewienia wiedzy o historii i tradycji wsi i okolic. Konieczność remontu wynikała również ze względu na ekspozycję ponad pięćsetletniej rzeźby Świętej Anny Samotrzeć ze szkoły Wita Stwosza, która po odrestaurowaniu w Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie została właśnie udostępniona zwiedzającym.

W Izbie zobaczyć można bogato ilustrowaną wystawę zdjęć związanych z historią Witanowic, Lgoty, Babicy i Wyźrału. Zdjęcia ilustrują również historię restauracji rzeźby Świętej Anny Samotrzeć oraz jej powrotu do kultu religijnego. Zwiedzający mieli możliwość skorzystania z folderów promocyjno-edukacyjnych dotyczących tych wydarzeń. Podziękowania należą się OSP z Witanowic oraz z Lgoty za zapewnienie bezpieczeństwa podczas otwarcia, KGW Witanowice za przygotowanie pysznego poczęstunku oraz Ośrodkowi Kultury Gminy Tomice za pomoc w promocji.

Izbę Regionalną zwiedzili min. Starosta Powiatu Wadowickiego Jacek Jończyk, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Łasak, Wójt Gminy Tomice Adam Kręcioch, Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Szymczak, Sekretarz Gminy Ryszard Góralczyk, uczestnicy XIII Rowerowego Rajdu Rodzinnego, a także mieszkańcy Witanowic i okolicznych wiosek. Zwiedzanie Izby Regionalnej jest bezpłatne – serdecznie zapraszamy!

Równocześnie zapraszamy do zaglądania na stronę Izby

www.izba-regionalna.witanowice.pl

gdzie na bieżąco dowiecie się o aktualnych wydarzeniach w Izbie.

Organizatorzy

fundusze europejskie logotyp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt: „Remont, wyposażenie i promocja Izby Regionalnej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod w. Św. Mikołaja w Witanowicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

projekt i realizacja: intermania.pl