Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Kazania Pasyjne

Tegoroczne kazania pasyjne głosił nam Ks. Kan. Marian Bylica. Podjął On bardzo trudną, ale jakże ważną tematykę darów Ducha Świętego. Mogliśmy na nowo odkryć wielkie dary, którymi obdarza nas Duch Święty. Ksiądz kaznodzieja w bardzo prosty sposób przybliżył nam dziś działanie Ducha Świętego w Kościele i w nas samych. Dlatego składamy serdeczne podziękowanie Ks. Kan. Marianowi za trud głoszenia kazań pasyjnych i życzymy sobie nawzajem, aby dary Ducha Świętego owocowały w każdym z nas.

projekt i realizacja: intermania.pl