Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym!

Takie słowa z radością śpiewały dzieci klas III, które w niedzielę 7 maja 2017 r. przyjęły po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego do swoich niewinnych serduszek. Przed Mszą Św. Rodzice udzielili swym pociechom uroczystego błogosławieństwa, po czym z wdzięcznym śpiewem zostały wprowadzone do świątyni. Była ona wypełniona po brzegi członkami rodzin i zaproszonych Gości na ten wyjątkowy dzień I Komunii Świętej. Mszy Św. przewodniczył i wygłosił kazanie proboszcz naszej parafii ks. kan. Józef Wróbel. W koncelebrze uczestniczyli: o. Marek Kłaput, ks. Stanisław Wyka i ks. Bogusław Nagel. Dzieci z radością przygotowały dostępne dla nich funkcje liturgiczne. Z ogromnym przejęciem czytały Słowo Boże, śpiewały śpiewy międzylekcyjne i przewodniczyły modlitwie powszechnej. Oczywiście z miłości do Jezusa przyniosły i złożyły na ołtarzu dary ofiarne, wśród których były: kwiaty, postanowienia po pierwszej spowiedzi świętej, wodę i wino i chleb eucharystyczny. Rodzice ofiarowali chleb i winogrona, zapaloną świecę oraz dar rzeczowy w postaci odnowionych naczyń liturgicznych – puszki i kielicha. Dzieci z głębokim przeżyciem przystąpiły do Stołu Pańskiego. Radość z tego momentu wyraziły w wypowiedzianych słowach modlitwy i śpiewanych z głębi serca pieśniach dziękczynienia po Komunii Świętej. Na zakończenie przyszedł czas na podziękowania. Dzieci wyraziły je katechetom przygotowującym je do tego dnia: ks. kan. Józefowi Wróblowi i pani katechetce Edycie Bliźnik. Słowa wdzięczności skierowały również do kapłanów uczestniczących w koncelebrze, pana kościelnego, pana organisty, pani krawcowej  i Pań Wychowawczyń, które towarzyszyły swym wychowankom również i w tym dniu. I wreszcie nadszedł czas na radosne dziękuję – wyrażone wobec rodziców, za wszystko, co dla swych dzieci czynią. Kryły się one w wypowiadanych słowach, czerwonej róży i serdecznych uściskach. Do podziękowań dołączyli również Rodzice, którzy podkreślając wyjątkowe jubileusze przeżywane w Kościele, a zwłaszcza 100 -lecie objawień Matki Bożej i 700-lecie istnienia naszej Parafii, zobowiązali się do szczególnej troski o religijne wychowanie swych dzieci i współpracę z łaską Bożą. Te podziękowania i zobowiązania złożyli na ręce proboszcza ks. kan. Józefa Wróbla. Po południu spotkaliśmy się na Nabożeństwie, które składało się z czterech części: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, odprawienia nabożeństwa majowego, poświęcenia i wręczenia pamiątkowych obrazków oraz robienie zdjęć. Dzieci teraz przeżywać będą tzw. Biały Tydzień, podczas którego w najbliższą środę /10 V/ wybierają się do Matki Bożej Częstochowskiej, by przed Jej Cudownym Obrazem ofiarować swoje dziecięce życie i podziękować za dar I Komunii Świętej. Galeria zdjęć

projekt i realizacja: intermania.pl