Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Niedziela Świętej Rodziny

Święta RodzinaW niedzielę 30 grudnia przeżywać będziemy Uroczystość Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Te trzy osoby łączyła święta czułość, duch służby, zrozumienia i pragnienia, by życie drogiej osoby było szczęśliwe. Taka właśnie była rodzina Jezusa, której pamiątkę w najbliższą niedzielę będziemy przeżywać. Rodzina chrześcijańska powinna być odwzorowaniem Rodziny z Nazaretu: miejscem, gdzie przebywa Bóg, oraz ośrodkiem wzajemnej miłości. W tę szczególną niedzielę, módlmy się za wszystkie rodziny, a zwłaszcza te, które borykają się z różnymi problemami, aby czerpiąc siły z wiary, starały się budować swoje rodziny na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Tekst modlitwy za rodziny

Modlitwa bł. Jana Pawła II w intencji rodzin

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, „narodzonego z Niewiasty”,
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.

Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

z okazji Synodu Biskupów o Rodzinie, 1980 r.

 

projekt i realizacja: intermania.pl