Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Obrona pracy doktorskiej ks. Bogusława Nagel – naszego wikariusza

 

po obronie pracy

Dnia 9 marca 2015 roku o godz. 12.00  w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Kanoniczej 9 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Bogusława Nagel, naszego wikariusza. Napisana w Katedrze Teologii Duchowości praca nosiła tytuł: „Doświadczenie nocy ciemnej w życiu duchowym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny”, a jej promotorem był ks. prof. Jan Machniak. Obronę pracy prowadził ks. prof. Roman Bogacz – Prodziekan Wydziału Teologicznego. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości oraz przedstawienia życiorysu naukowego doktoranta. Następnie ks. Nagel przedstawił swoją pracę w formie prezentacji multimedialnej. W niej przedstawił w skrócie Mistyczkę Krakowską Rozalię Celakównę (1901 – 1944). Urodziła się w Jachówce k. Makowa Podhalańskiego w wielodzietnej rodzinie. Po bolesnym okresie oczyszczeń tzw. nocy ciemnej, wyjechała do Krakowa z zamiarem wstąpienia do zakonu. Jednak z woli Pana, podjęła tam pracę w Szpitalu św. Łazarza przy ul. Kopernika. Na tej placówce pracowała niemal 20 lat, na wyjątkowo trudnym oddziale skórno – wenerycznym. Odznaczała się heroicznością miłości Boga i bliźniego. Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.

Po prezentacji pracy Komisja ogłosiła wynik obrony i przyznała ks. Bogusławowi Nagel stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości – czego serdecznie mu gratulujemy.

A oto Życiorys naukowy ks. Bogusława Nagel

Ks. Bogusław Nagel urodził się 20 IV 1978 r. w Krakowie. Po ukończeniu Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego, a następnie VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w roku 1997 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Pracę magisterską pt. Postawy księży chorych wobec cierpienia, napisał w Katedrze Psychologii Religii PAT w Krakowie, pod kierunkiem ks. prof. Dr hab. Józefa Makselona i obronił z wynikiem bardzo dobrym w roku 2003. W tym też roku został wyświęcony na kapłana przez ks. kard. Franciszka Macharskiego i jako wikariusz skierowany do pracy w parafii św. Barbary w Libiążu (2003 -2007). W roku 2005 podjął na Wydziale Nauk Społecznych KUL Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, które ukończył w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym. Jako wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim pisał pracę licencjacką pt. Doświadczenie cierpienia w życiu duchowym Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. W 2012 r. uzyskał stopień licencjata kościelnego. Ks. Bogusław Nagel pracuje od 2012 roku  jako wikariusz w tutejszej parafii św. Mikołaja w Witanowicach. Dnia 16 października 2014 roku został minowany przez ks. kard. Stanisława Dziwisza opiekunem duchownym Apostolatu Margaretka w Archidiecezji Krakowskiej.

projekt i realizacja: intermania.pl