Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Październikowe intencje dla Żywych Róż

Rozpoczął się miesiąc różańca świętego. Dlatego tym szczególniej pozdrawiamy Członków Różańca Świętego i prosimy o podjęcie nowej intencji modlitewnej i zmianki tajemnic różańcowych.

EWANGELIZACYJNA:

Módlmy się, aby na mocy chrztu, wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

PARAFIALNA:

Módlmy się, abyśmy rozważając tajemnice Różańca Świętego coraz bardziej miłowali Boga i bliźniego, a przez to stawali się prawdziwymi dziećmi Boga i Maryi.

projekt i realizacja: intermania.pl