Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Zawierzenie Św. Józefowi

W środę 24 stycznia 2018 roku nasza Wspólnota Parafialna wzięła udział w Nowennie Śród przed Uroczystością Św. Józefa w wadowickim Karmelu. Cieszymy się, że bardzo wielu naszych Parafian przybyło na tę modlitwę. Jest to bardzo budujące i za to serdecznie dziękujemy. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Wróbel wraz z Ojcami Karmelitami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bogusław Nagel. W naszej modlitwie uczestniczyli również, dzięki życzliwości dyrektora ZSP w Witanowicach Andrzeja Zielińskiego, uczniowie klas III i IV, pod opieką katechetów i wychowawców. Celem ich pielgrzymowania było także złożenie dziękczynienia za dar I Komunii Świętej /kl. IV/ oraz prośbę o dobre przygotowanie się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii przez dzieci klas III. Dzieci zaangażowały się w liturgię przygotowując śpiew Psalmu responsoryjnego i Aklamacji, a także pięknie odpowiadając podczas kazania na pytania kaznodziei dotyczące postaci Św. Józefa. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oddaliśmy się w szczególną opiekę Patrona Kościoła Świętego.

projekt i realizacja: intermania.pl