Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Życzenia Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego na Boże Narodzenie A.D. 2021

 

Ukochani Archidiecezjanie!

Po raz kolejny w naszym życiu Dobry Bóg daje nam łaskę uroczystego i pełnego radości świętowania urodzin swego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat 2021 lat temu w betlejemskiej grocie. Urodziny te były wielkim darem Jego miłości do nas. Święty Jan Apostoł pisał w swej Ewangelii: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Z drugiej natomiast strony ten dar wiązał się z kenozą, czyli wyniszczeniem i ogołoceniem Jednorodzonego Syna Bożego. „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” – stwierdzał w Liście do Filipian św. Paweł Apostoł (Flp 2, 6-7). Rozważając tę Jego niesłychaną pokorę i uniżenie, Karol Wojtyła pisał więc w swej Pieśni o Bogu ukrytym: „Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości…”.

Tym większe zatem ogarnia nas zdumienie nad tym niezwykłym pochyleniem się Boga nad naszym człowieczym losem, tym większa nasza wdzięczność, tym większe wzruszenie, kiedy w duchu patrzymy na leżące w żłobie Dzieciątko Jezus, otoczone miłością swej przeczystej Matki i ojcowską troską św. Józefa. „Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie/ Dziecinę bosą” – czytamy dalej w poemacie Karola Wojtyły.

Drodzy Siostry i Bracia!

Z całego serca życzę Wam w tym niełatwym pandemicznym czasie wielkiej radości, że przyszedł do nas Zbawiciel świata. Dzielmy się nią ze wszystkimi. Nie pozwólmy wydrzeć z naszych serc tych wspaniałych, prawdziwie rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, mimo że wielu na tym świecie chciałoby nas do tego doprowadzić. Często, w kręgach naszych bliskich i przyjaciół „śpiewajmy i grajmy Małemu”. A przede wszystkim prośmy Go słowami naszej wspaniałej kolędy: „Podnieś rękę, Boże Dziecię!/ Błogosław Ojczyznę miłą!/ W dobrych radach, w dobrym bycie/ Wspieraj jej siłę swą siłą,/ Dom nasz i majętność całą/ I wszystkie wioski z miastami!”.

Na święty czas Bożego Narodzenia z serca Wam wszystkim, moi Drodzy, błogosławię

X. Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

projekt i realizacja: intermania.pl