Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Rada Cmentarna

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W WITANOWICACH
• Gospodarzem i właścicielem cmentarza parafialnego w Witanowicach jest Parafia p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach.
• Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom tejże parafii: wierzącym, niewierzącym i innych wyznań, a z poza parafii za pozwoleniem proboszcza tejże parafii.
• Ponieważ przez 20 lat nie pobierano żadnych opłat za rezerwację miejsc oraz za groby, które są już ponad 20 lat a w niektórych pochowano zmarłych po raz drugi bez uiszczenia opłaty na przedłużenie rezerwacji (nie mylić z dobrowolną ofiarą za pogrzeb), wielu zmarłych pochowano w miejscach zarezerwowanych ale nie opłaconych za rezerwacje miejsca.
• Przy naszej parafii została powołana Rada Cmentarna w składzie:

1. Michalski Stanisław (033) 8794564

2. Sarnecki Mieczysław (033) 8737329

3. Mozgała Grażyna (033) 8794830

Osoby te bezpośrednio zajmują się cmentarzem parafialnym tzn. wydają pozwolenie na tworzenie nowych mogił, odtworzenie, remont lub konserwację.

• Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w pierwszej kolejności z Radą Cmentarza. W razie niemożności skontaktowania się lub w kwestii spornych prosimy o dokonanie ustaleń z księdzem proboszczem.
• Opłata rezerwacji nie oznacza opieki parafii nad danym grobem, lecz ogólne utrzymanie cmentarza przez okres opłaty.
• Na prace związane z remontami lub renowacją czy konserwacją Rada Cmentarna wydaje osobie upoważnionej jednorazowe pozwolenie dotyczące danej mogiły i będzie za to pobierana opłata w wysokości 50 zł (kwota refunduje prąd, wodę, zanieczyszczenia)
• Od 1 lipca 2007 roku wprowadzone są opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu parafialnym:
1. Grób ziemny pojedynczy
– opłata za jeden rok – 10 zł – minimalny okres opłaty – 20 lat
2. Grób ziemny podwójny
– opłata za jeden rok – 20 zł – minimalny okres opłaty – 20 lat
3. Piwniczka pojedyncza
– opłata za jedne rok – 20 zł -minimalny okres opłaty – 20 lat
4. Piwniczka podwójna
– opłata za jeden rok – 40 zł -minimalny okres opłaty – 20 lat
5. Groby dziecięce w każdym przypadku zniżka 50%

• Wprowadzony został harmonogram tworzenia na nowym miejscu cmentarza i co następuje:
– pierwszy rząd od ogrodzenia – budujemy piwniczki pojedyncze o wymiarach 200 cm x 100 cm, piwniczki podwójne o wymiarach 200 cm x 200 cm,
– drugi rząd – groby ziemne pojedyncze o wymiarach 200 cm x 100 cm, ziemne podwójne o wymiarach 200 cm x 200 cm.
• Nie będą tolerowane samowolne lub zmiany na własną rękę pod rygorem nawet rozebrania wierzchniej nadbudowy piwniczki.
• Zbudowany został chodni, gdzie nie będzie możliwości poszerzenia gdyż ograniczać będą piwniczki i mogiły ziemne.
• Ościenne parafie pobierają opłatę za wykup miejsca na cmentarzu od 400 zł do 800 zł. Nasza parafia z tego zrezygnowała, aby nie obciążać dodatkowo rodziny zmarłego.
• Opłata związana z otwarciem grobowca, kopaniem mogiły, budową piwniczki będzie regulowana bezpośrednio z grabarzem naszego cmentarza tj. panem Józefem Łopateckim, który jest jedynym grabarzem w tutejszej parafii tel. kontaktowy: (033) 8794849
• Należy opłacić rezerwację grobów i miejsc zajętych na cmentarzu (jeśli jeszcze tego nie uczyniono) na dalsze 20 lat.
• Nie opłacenie rezerwacji oznacza rezygnację z miejsca na cmentarzu.
• W razie niemożności opłaty dzierżawnej prosi się o kontakt z księdzem proboszczem parafii św. Mikołaja w Witanowicach.
• Rada Cmentarna zinwentaryzowała w czerwcu 2007 roku cmentarz parafialny i zostanie przywrócony z dniem 1 lipca 2007 roku porządek obsługi na cmentarzu taki jak obowiązuje na wszystkich ościennych cmentarzach.
• Wszelkie opłaty związane z obsługą oraz wydawaniem pozwoleń na pochowanie na cmentarzu parafialnym załatwiamy z Radą Cmentarza lub z księdzem proboszczem.
• Wpłacający otrzyma dowód wpłaty (pokwitowanie), który powinien zachować do okazania przy załatwianiu formalności pogrzebowych.
• Wszelkie zmiany, jakich chcemy dokonać na grobach lub w obrębie cmentarz np. postawienie pomnika, remont pomnika, renowacja pomnika, muszą być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Radą Cmentarną lub księdzem proboszczem.
• Pieniądze składane do kasy cmentarnej będą przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem ogrodzenia wokół cmentarza, chodników, Kaplicy cmentarnej oraz ogólny porządek na cmentarzu (tj. wykaszanie trawy, wywóz śmieci itp.)
Informujemy, iż wywóz jednego kontenera ze szkłem w roku 2009 wyniósł 1 tyś zł., nie licząc wywozu śmieci z betonowych śmietników. W związku z tym prosimy, aby nadal dokonywać segregacji śmieci. Jeśli to możliwe to prosimy, aby przy wyrzucaniu żywych kwiatów do betonowych śmietników zdejmować doniczki i kłaść je obok śmietników. Bardzo to ułatwi sprawę utylizacji śmieci.
• O ogólny porządek wokół grobów i na grobach mają troszczyć się rodziny zmarłych.
• W żadnym wypadku nie pozostawiamy na cmentarzu starych rozebranych nagrobków, nie składamy ich przy pojemniku na śmieci, lecz wywozimy je w miejsca do tego przeznaczone.
• W żadnym wypadku odpady śmieci nie wyrzucamy za ogrodzenie cmentarza lecz do kontenerów lub śmietników znajdujących się na terenie cmentarza.

projekt i realizacja: intermania.pl