Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Rada Cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W WITANOWICACH
• Gospodarzem i właścicielem cmentarza parafialnego w Witanowicach jest Parafia p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach.
• Cmentarz służy wszystkim mieszkańcom tejże parafii: wierzącym, niewierzącym i innych wyznań, a z poza parafii za pozwoleniem proboszcza tejże parafii.
• Ponieważ przez 20 lat nie pobierano żadnych opłat za rezerwację miejsc oraz za groby, które są już ponad 20 lat a w niektórych pochowano zmarłych po raz drugi bez uiszczenia opłaty na przedłużenie rezerwacji (nie mylić z dobrowolną ofiarą za pogrzeb), wielu zmarłych pochowano w miejscach zarezerwowanych ale nie opłaconych za rezerwacje miejsca.
• Przy naszej parafii została powołana Rada Cmentarna w składzie:

1. Piotr Kokoszka

2. Dawid Mrowiec

3. Tomasz Mrowiec

4. Mozgała Grażyna (33) 8794830

Osoby te bezpośrednio wraz z Panem Grabarzem zajmują się cmentarzem parafialnym tzn. wydają pozwolenie na tworzenie nowych mogił, odtworzenie, remont lub konserwację.

• Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w pierwszej kolejności z Radą Cmentarza. W razie niemożności skontaktowania się lub w kwestii spornych prosimy o dokonanie ustaleń z księdzem proboszczem.
• Opłata rezerwacji nie oznacza opieki parafii nad danym grobem, lecz ogólne utrzymanie cmentarza przez okres opłaty.
• Na prace związane z remontami lub renowacją czy konserwacją Rada Cmentarna wydaje osobie upoważnionej jednorazowe pozwolenie dotyczące danej mogiły i będzie za to pobierana opłata w wysokości 50 zł (kwota refunduje prąd, wodę, zanieczyszczenia)
• Od 1 lipca 2007 roku wprowadzone są opłaty za dzierżawę miejsca na cmentarzu parafialnym:
1. Grób ziemny pojedynczy
– opłata za jeden rok – 10 zł – minimalny okres opłaty – 20 lat
2. Grób ziemny podwójny
– opłata za jeden rok – 20 zł – minimalny okres opłaty – 20 lat
3. Piwniczka pojedyncza
– opłata za jedne rok – 20 zł -minimalny okres opłaty – 20 lat
4. Piwniczka podwójna
– opłata za jeden rok – 40 zł -minimalny okres opłaty – 20 lat
5. Groby dziecięce w każdym przypadku zniżka 50%

Opłat można dokonywać u Pani Grażyny Mozgały lub na konto cmentrza:

nr rachunku bankowego cmentarza: 31 8111 1019 2002 2800 5339 0004

• Wprowadzony został harmonogram tworzenia na nowym miejscu cmentarza i co następuje:
– pierwszy rząd od ogrodzenia – budujemy piwniczki pojedyncze o wymiarach 200 cm x 100 cm, piwniczki podwójne o wymiarach 200 cm x 200 cm,
– drugi rząd – groby ziemne pojedyncze o wymiarach 200 cm x 100 cm, ziemne podwójne o wymiarach 200 cm x 200 cm.
• Nie będą tolerowane samowolne lub zmiany na własną rękę pod rygorem nawet rozebrania wierzchniej nadbudowy piwniczki.
• Zbudowany został chodni, gdzie nie będzie możliwości poszerzenia gdyż ograniczać będą piwniczki i mogiły ziemne.
• Opłata związana z otwarciem grobowca, kopaniem mogiły, budową piwniczki będzie regulowana bezpośrednio z grabarzem naszego cmentarza tj. panem Mirosławem Kozikiem, który jest jedynym grabarzem w tutejszej parafii tel. kontaktowy: 663 484 446
• Należy opłacić rezerwację grobów i miejsc zajętych na cmentarzu (jeśli jeszcze tego nie uczyniono) na dalsze 20 lat.
• Nie opłacenie rezerwacji oznacza rezygnację z miejsca na cmentarzu.
• W razie niemożności opłaty dzierżawnej prosi się o kontakt z księdzem proboszczem parafii św. Mikołaja w Witanowicach.
• Rada Cmentarna zinwentaryzowała w czerwcu 2007 roku cmentarz parafialny i zostanie przywrócony z dniem 1 lipca 2007 roku porządek obsługi na cmentarzu taki jak obowiązuje na wszystkich ościennych cmentarzach.
• Wszelkie opłaty związane z obsługą oraz wydawaniem pozwoleń na pochowanie na cmentarzu parafialnym załatwiamy z Radą Cmentarza lub z księdzem proboszczem.
• Wpłacający otrzyma dowód wpłaty (pokwitowanie), który powinien zachować do okazania przy załatwianiu formalności pogrzebowych.
• Wszelkie zmiany, jakich chcemy dokonać na grobach lub w obrębie cmentarz np. postawienie pomnika, remont pomnika, renowacja pomnika, muszą być wcześniej zgłoszone i uzgodnione z Radą Cmentarną lub księdzem proboszczem.
• Pieniądze składane do kasy cmentarnej będą przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem ogrodzenia wokół cmentarza, chodników, Kaplicy cmentarnej oraz ogólny porządek na cmentarzu (tj. wykaszanie trawy, wywóz śmieci itp.)
• O ogólny porządek wokół grobów i na grobach mają troszczyć się rodziny zmarłych.
• W żadnym wypadku nie pozostawiamy na cmentarzu starych rozebranych nagrobków, nie składamy ich przy pojemniku na śmieci, lecz wywozimy je w miejsca do tego przeznaczone.
• W żadnym wypadku odpady śmieci nie wyrzucamy za ogrodzenie cmentarza lecz do kontenerów lub śmietników znajdujących się na terenie cmentarza.

Regulamin ulegnie zmianie od 1 stycznia 2024 r.

Od 18 listopada 2023 r. został udostępniony elektroniczny system inwentaryzacji cmentarza. Na portalu e-Cmentarz można już zobaczyć  internetową bazę i wyszukiwarkę naszego cmentarza. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. 

Jeśli chcesz wyszukać informacji na temat Zmarłego, którego grób znajduje się na naszym parafialnym cmentarzu lub konkretnego grobu kliknij link:

https://www.ecmentarze.pl/parafia/witanowice

Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem Parafialnym prosimy kierować na adres mailowy:

cmentarzwitanowice@gmail.com

W przypadku uwag dotyczących zdjęć nagrobków – prosimy o zrobienie aktualnego zdjęcia i przesłanie na powyższy adres mailowy.

Niedługo zostanie podane specjalne konto do wpłat za dzierżawę  grobów. Wtedy  też pojawią się informacje o zaległościach na internetowej  stronie cmentarza, które aktualnie  są wyłączone.

projekt i realizacja: intermania.pl