Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Proboszczowie parafii

Na podstawie archiwalnych dokumentów możemy zapisać, iż w naszej Parafii pracowali jako duszpasterze następujący kapłani:

– Henryk; 1326 rok (wzmiankowany w dokumentach papieskich).

– Modest Batorski; 1789 rok (ks. Wawrzyniec Smolikowski).

– ks. Jan Plewiński; XVII wiek.

– ks. Jakub Bułakiewicz; I-sza poł. XIX wieku.

– ks. Wojciech Fiałek; lata 1882-1907.

– ks. Józef Jędrys; po 1907 roku.

– ks. Edward Dziewoński; lata 1920-1922.

– ks. Paweł Ryłko; lata 1922-1931 (dziekan wadowicki, współpracownik ks. doc. F. Gołby w wydawaniu pisma „Prawda”).

– ks. Józef Zaremba; rok 1931.

– ks. Franciszek Barańczyk; po 1931 (do 1958 r.).

– ks. Antoni Karabuła (w Witanowicach – jako wikariusz od 1954 roku, budowniczy nowego kościoła); (proboszcz 1958-1981).

– ks. Zbigniew Waliczek (1981-1988)

– ks. kan. Józef Wróbel (27 XI 1988 r.- 30 VI 2020 r.)

Aktualnie od 1 lipca 2020 r. Proboszczem Parafii jest ks. Adam Bartnicki

projekt i realizacja: intermania.pl