Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Litania do Św. Mikołaja

św. Mikołaj bpKyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże -zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Św. Mikołaju, cudotwórco – módl się za nami!
Św. Mikołaju, wspomożycielu ubogich
Św. Mikołaju, obrońco dziewic
Mikołaju, opiekunie żeglujących
Św. Mikołaju, wskrzesicielu umarłych
Św. Mikołaju, odnowicielu świątyń Bożych
Św. Mikołaju, pocieszycielu strapionych
Św. Mikołaju, ucieczko chorych
Św. Mikołaju, biskupie cudownie wybrany
Św. Mikołaju, dobry pasterzu wiernych
Św. Mikołaju, pogromco złych duchów
Św. Mikołaju, Słowa Bożego głosicielu
Św. Mikołaju, walczący ze zbrodniami
Św. Mikołaju, zdrowie niemocnych
Św. Mikołaju, podporo więźniów
Św. Mikołaju, strzegący tajemnic
Św. Mikołaju, szczodry jałmużniku
Św. Mikołaju, miłujący ubóstwo
Św. Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości
Św. Mikołaju, opiekunie sierot
Św. Mikołaju, opiekunie rodzin
Św. Mikołaju, naśladowco cnót Chrystusowych
Św. Mikołaju, pośredniku nasz u Pana
Św. Mikołaju, ratunku konających
Św. Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych
Św. Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie
Św. Mikołaju, ojcze nasz najlepszy
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

Módlmy się: Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że św. Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna, racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śpiew antyfony do św. Mikołaja!
Święty Mikołaju Patronie nasz! 3x
Módl się! Módl się za nami!

Pieśń do św. Mikołaja!
Naszym Świętym Gospodarzem Biskup Mikołaj wyznawca
Wysoko ponad ołtarzem stoi żeglarzy wybawca!
Święty Mikołaju! Opiekunie rodzin naszych!
Prosimy Cię – oręduj za nami!

projekt i realizacja: intermania.pl