Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Obraz w naszym kościele

Obraz Patrona Parafii WITANOWICE Biskupa Św. Mikołaj w głównym ołtarzu kościoła parafialnego.

Krótki zarys historyczny.

Dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu 2000–lecia narodzin Jezusa Chrystusa i dla uczczenia 1000-lecia istnienia Archidiecezji Krakowskiej, ks. Józef Wróbel – proboszcz parafii wraz z Duszpasterską Radą Parafialną podjęli postanowienie, aby zrobić w kościele nową ścianę ołtarzową wraz z nowym Krzyżem, obrazem Św. Mikołaja – biskupa, symbolem Ducha Świętego i nowym Tabernakulum.

W maju 1998 roku rozpoczęto poszukiwanie artystów, którzy mieli zrobić projekty. Ostatecznie wybrano zespół profesorów pod nadzorem prof. J. Białkiewicza. On zaś zlecił prace rzeźbiarskie i malarskie p. prof. Józefowi Markowi i pani Aleksandrze Bartowskiej(profesorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Zrobiono cztery projekty, z których mieszkańcy parafii wybrali jeden do realizacji. Projekt ten trafił do Archidiecezjalnej Komisji Sztuki Liturgicznej w Krakowie. Po rozpatrzeniu tego projektu Komisja zaproponowała małe zmiany, które potem uwzględniono i projekt został zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Krakowie.

Prace rzeźbiarskie i malarskie rozpoczęto w marcu 1999 roku.

Przyszedł błogosławiony czas zbliżającej się pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny i do miasta rodzinnego – Wadowic (16 czerwca 1999 r.). Komisja Liturgiczna wskazała, iż Chrystus Ukrzyżowany – wykonywany do kościoła witanowskiego winien być umieszczony w ołtarzu papieskim na rynku wadowickim. Pan prof. J. Marek i p. A. Bartowska stanęli na wysokości zadania, gdyż Krzyż i obraz wykonali na początek czerwca 1999 r. Krzyż umieszczono w ołtarzu papieskim, a obraz Św. Mikołaja w kościele p.w. Ofiarowania N.M.P. (obok ołtarza). Dzięki temu Ojciec Święty Jan Paweł II (obecnie Sługa Boży) podczas pielgrzymki do Wadowic 16 czerwca mógł je pobłogosławić, a poprzez swoją obecność sprawić, iż możemy się szczycić, że mamy Papieski Krzyż i Obraz Św. Mikołaja – naszego Patrona.

Krzyż ten przebywał w ołtarzu polowym w Wadowicach od 5 czerwca do 12 września 1999 roku, gromadząc liczne rzesze pielgrzymów i turystów z całego świata. Poprzez wykonywane zdjęcia, można powiedzieć, iż jest znany w całym świecie, a przede wszystkim uświęcony przez obecność Papieża.

12 września 1999 roku w uroczystej procesji został przeniesiony do naszej parafii, aby tu w ołtarzu głównym odbierał należną cześć, chwałę i rozlewał liczne łaski na naszą parafię.

Ołtarz ten i Tabernakulum zastały poświęcone przez J. E. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w dniu 5 XII ‘99 r.p

Każdy z nas może się szczycić, iż w naszej świątyni znajdują się właściwie dwie relikwie pozostawione nam przez – ufamy, że stanie się to już w niedługim czasie – Świętego Papieża Jana Pawła II.

projekt i realizacja: intermania.pl