Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

APEL OSP WITANOWICE

Nasza OSP Witanowice czyni starania  w kierunku zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotychczasowy samochód ma już 21 lat, jest pojazdem wysłużonym, ulegającym częstym awariom. Dlatego nasi strażacy podjęli decyzje o konieczności wymiany  pojazdu. Potrzebują naszej pomocy. Zgodnie z informacjami   na ulotkach, które znalazły się  w skrzynkach na listy mieszkańców Witanowic odbędzie się zbiórka finansowa realizowana poprzez wizyty naszych strażaków  w domach /w dwóch najbliższych tygodniach/ i wpłatę na listę a także możliwe są wpłaty na konto jednostki. Strażacy odwiedza mieszkańców Witanowic. Informacje  na ten temat znajdziemy na stronie internetowej OSP Witanowice i na facebooku.

Wszyscy mamy świadomość  jak piękną  służbę pełnią nasi strażacy , jak zawsze są  kiedy  jest potrzeba pomocy, kiedy grożą niebezpieczeństwa, dotykają  żywioły i to nie tylko w samych Witanowicach, Strażacy pięknie służą swoja pomocą również  w kościele i podczas  celebracji liturgicznych poza kościołem. Dlatego jeżeli ktoś może i widzi sens pomocy będzie też możliwość złożenia  datków na ten cel w naszym kościele po Mszach Św. w niedzielę 25 czerwca. Tę możliwość dajemy szczególnie ze względu na parafian  spoza Witanowic, którzy też korzystają ze służby  naszych strażaków i  pragnęli by wspomóc ich, by mogli jak najskuteczniej stać na straży naszego bezpieczeństwa.

projekt i realizacja: intermania.pl