Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Żywe Róże

ŻYWE RÓŻE ŻEŃSKIE I MĘSKIE

Róże Różańcowe tworzą 20 osobowe zespoły dorosłych kobiet i mężczyzn. Należący do róż różańcowych modlą się codziennie jeden dziesiątek różańca w określonych intencjach. Każda róża parafialna powinna być zgłoszona u ks. Proboszcza ze swoim aktualnym składem członków. Zelator jest odpowiedzialny za koordynowanie wymiany tajemniczek różańcowych co miesiąc. Jesteśmy wdzięczni wszystkim Żywym Różom za ich nieustanną modlitwę w intencji Kościoła i całej Parafii.

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

SĄ  RÓWNIEŻ PODAWANE NA STRONIE GŁÓWNEJ W AKTUALNOŚCIACH

 Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2017

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: 
Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty
Intencja ogólna: 
Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna:
 Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień
Intencja ogólna: 
Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: 
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec
Intencja ogólna: 
Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna:
 Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień
Intencja ogólna: 
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: 
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna: 
Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna:
 Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna: 
Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Watykan, 3 stycznia 2016 r.

PAPIEŻ FRANCISZEK

projekt i realizacja: intermania.pl