Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Katecheza młodzieży

Katechezę przy parafii dla młodzieży klas VIII  oraz I ponadpodstawowej prowadzi ks. Bogusław Nagel – wikariusz.

Zapraszamy na spotkania katechetyczne według wyznaczonego porządku.

Spotkania odbywają się w trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00

W ramach katechezy szkolnej uczniowie kl. VIII realizują program „Katechizm Bierzmowanych. Otrzymacie Jego Moc”. Każdy Kandydat proszony jest o powtórzenie wiadomości z Katechizmu Bierzmowanych /mała biała książeczka/. Uczniowie klas VI i VII również realizują przygotowanie liturgiczne do tegoż Sakramentu, poprzez comiesięczną spowiedź święta i pogłębianie więzi z Bogiem poprzez udział w Eucharystii i nabożeństwach roku liturgicznego. Uczniowie klasy VII rozpoczynają pogłębianie wiedzy religijnej w oparciu o Katechizm Bierzmowanych.

Każdy Kandydat proszony jest, by w drodze do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej swoją gotowość budował na wypełnianiu w swoim młodzieńczym życiu uczynków miłosierdzia.

Planujemy, iż 6 grudnia 2019 r. na Mszy Św. o godz. 17.00 Młodzież klas VIII  i klas I ponadpodstawowej

przyjmie Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Infułata Jakuba Gila.

projekt i realizacja: intermania.pl