Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Akcja Katolicka

Kierunki działania Akcji Katolickiej

w Polsce,

Kalendarium i inne ważne dokumenty

zobacz na http://www.akr.diecezja.pl

Serdecznie zapraszamy w szeregi Akcji Katolickiej nowych Członków.

Apel Akcji Katolickiej o modlitwę za Polskę i ludzi sumienia w wyborach
Prezydenta RP.

W dzisiejszy przedwyborczy czas wyjątkowo nasilono wprowadzanie zamętu
i ogromnej fali niszczenia tego co prawe. W odpowiedzi na grożące
niebezpieczeostwa trwa w Polsce modlitwa do Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski,
który wypraszał naszej Ojczyźnie szczególne łaski i bronił przed naporem zła. Dziś,
na szali postawiono naszą polskośd, tradycję i wiarę, rodzinę i bezpieczne życie.
Akcja Katolicka w Polsce zachęca wszystkich katolików świeckich do wsparcia modlitewnego wołania
ale też przywołania mocy Bożych za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II wielkiego orędownika
przemian w Polsce.
Kiedy z Placu Zwycięstwa wołał „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, w sercu
miał Polskę. To on kształtował w naszym pokoleniu wrażliwości na sprawy społeczne i umiłowanie
prawdy. Wielokrotnie podpowiadał nam abyśmy od siebie wymagali. Dziś w obliczu II tury wyborów
prezydenckich a jednocześnie przy wyraźnym zagrożeniu moralnym trzeba przypomnieć, że nasz
Wielki Papież stawiał również wymagania przed politykami. Podkreślał, że polityka nie może opierał
się na kłamstwie, bowiem w swojej dłuższej perspektywie obróci się przeciw człowiekowi.
Przed nami nie tylko wybór dwóch wizerunków ale wybór pomiędzy dwoma wizjami Polski. Z jednej
strony z konkretnym jasnym programem rozwoju Polski prawej, dążącej ku dobru wspólnemu,
z troską o rodzinę, zdrowie, wartości patriotyczne, tradycję i chrześcijański fundament. Program
bezpieczny, wsparty czytelną realizacją dokonanych wcześniej obietnic.
Z drugiej zaś strony, skrajnie liberalny oparty wyłącznie na negacji i ofercie dewastacji wszystkiego co
udało się w rozwoju Polski osiągnąć. To program powrotu do wizji Polski poddanej i sterowanej
z zewnątrz. To wybór niszczenia polskiej moralności i ostoi chrześcijaństwa w Europie. To wizja
swobody antykultury, poniżania rodziny i wiary, to deprawacja dzieci i młodzieży z odrzuceniem
prawdy o stworzeniu człowieka, to akceptacja związków jednopłciowych z przyzwoleniem na adopcję
dzieci. To w końcu wizja mijająca się ze składanymi obietnicami.
Kościół docenia demokrację, jednak ona sama nie może sprzyjać powstawaniu grup dla własnych
korzyści lub celów ideologicznych przywłaszczając sobie władzę w państwie – nauczał Św. Jan Paweł
II. Orędzie społeczne Ewangelii to podstawa przemiany wartościami chrześcijańskimi życia
społecznego, to cel i obowiązek katolików świeckich. Nasz wybór to kształt kierunku polityki
i prawodawstwa, które zaistnieje po fakcie dokonania wyboru.
Drodzy Rodacy, Polska rzeczywistość stoi na rozdrożu! Przyszłość człowieka i narodu zależy od ludzi
sumienia. Każdy czyn, każda podjęta decyzja osadza się w sumieniu. Kiedy z łatwością odpuszczamy
poszukiwanie prawdy a w nasze życie wkrada się grzech, zagłuszamy sumienie aż po jego całkowite
zaślepienie i zagubienie. Papież Polak wskazywał aby dobro i zło nazywać po imieniu. Podkreślał
byśmy byli ludźmi sumienia. Byśmy poszukiwali prawdy i w świetle niej korzystali z wolności.
Świadomi tego, że w każdym pokoleniu odnawia się poszukiwanie prawdy, ufamy że z mocą Bożą
przebrniemy przez dany Polsce czas trudnej próby, że zachowamy wiarę i nie stracimy Polski!
Niech modlitwa za Ojczyznę umocni nas i poruszy polskie sumienia. Przed nami wybory, przed nami
czas próby polskich sumień!

W imieniu Zarządu,
Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 02.07.2020 r.

 

projekt i realizacja: intermania.pl