Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Aktualności

Przeżywamy Czas Wielkiego Postu

Dodano: 11-02-2018

*14 lutego – Środa Popielcowa

Rozpoczynamy Święty Czas Wielkiego Postu. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8.00 oraz 17.00.

*W piątki zapraszamy na Drogi Krzyżowe: o godz. 17.00 i godz. 18.15

W niedziele Drogi Krzyżowe po kolejnych Mszach Świętych – rozpoczynając od godz. 7.00 w I Niedzielę Wielkiego Postu

*Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.15

* Rekolekcje Wielkopostne przeżywać będziemy w dniach 10 – 13 marca 2018 r.

* Zapraszamy na czuwanie nocne do Łagiewnik 7 marca. Zapisy na wyjazd autokarowy do 4 marca.

*Droga Krzyżowa  ulicami parafii planowana w piątek 16 marca

*Ekstremalna Droga Krzyżowa z naszej Parafii do Kalwarii Zebrzydowskiej w piątek 23 marca

Serdecznie zapraszamy do włączenie się w różnorodne praktyki wielkopostne, by z radością przeżyć

Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Intencje na miesiąc luty

Dodano: 01-02-2018

Prosimy wszystkich członków Żywych Róż o podjęcie nowej modlitwy różańcowej na miesiąc luty.

POWSZECHNA:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, budując Domowe Kościoły.

Ofiarowanie Pańskie

Dodano: 27-01-2018

*W piątek 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego.

*Msze Święte odprawiane będą o godz. 8.00 i 17.00

*Na każdej Mszy Św. zostaną poświęcone gromnice.

*Wyjazd do chorych z Najświętszym Sakramentem od godz. 9.00

*Na Mszę Św. wieczorną szczególnie zapraszamy dzieci z klas III wraz z rodzicami. Będą miały poświęcone świece do I Komunii Świętej. Po Eucharystii spotkanie katechetyczne.

*Spowiedź Święta z racji I Piątku Miesiąca – od godz. 16.00

*Przypominamy uczniom klas VII i Gimnazjum, iż uczestnictwo w Pierwszych Piątkach Miesiąca jest jednym z kroków przygotowujących ich do Sakramentu Bierzmowania. Jest ono traktowane jak jedno spotkanie comiesięczne w ramach katechezy w parafii.

Zawierzenie Św. Józefowi

Dodano: 24-01-2018

W środę 24 stycznia 2018 roku nasza Wspólnota Parafialna wzięła udział w Nowennie Śród przed Uroczystością Św. Józefa w wadowickim Karmelu. Cieszymy się, że bardzo wielu naszych Parafian przybyło na tę modlitwę. Jest to bardzo budujące i za to serdecznie dziękujemy. Eucharystii przewodniczył ks. Józef Wróbel wraz z Ojcami Karmelitami. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bogusław Nagel. W naszej modlitwie uczestniczyli również, dzięki życzliwości dyrektora ZSP w Witanowicach Andrzeja Zielińskiego, uczniowie klas III i IV, pod opieką katechetów i wychowawców. Celem ich pielgrzymowania było także złożenie dziękczynienia za dar I Komunii Świętej /kl. IV/ oraz prośbę o dobre przygotowanie się do Sakramentu Pokuty i Eucharystii przez dzieci klas III. Dzieci zaangażowały się w liturgię przygotowując śpiew Psalmu responsoryjnego i Aklamacji, a także pięknie odpowiadając podczas kazania na pytania kaznodziei dotyczące postaci Św. Józefa. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem oddaliśmy się w szczególną opiekę Patrona Kościoła Świętego.

Rok 2018 – Rokiem Św. Stanisława Kostki

Dodano: 14-01-2018

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Ten młody polski szlachcic podobnie jak Samuel usłyszał Boga, wołającego go po imieniu. I jak Samuel odpowiedział: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następnie z determinacją poszedł pełnić wolę Bożą wbrew wszelkim przeciwnościom. Świętego Stanisława Kostkę pragniemy zaprosić dzisiaj, aby stał się patronem rozpoczętego właśnie nowego roku. O tym wyborze zdecydowała zarówno 450. rocznica jego śmierci, jak i program duszpasterski Kościoła w Polsce. Jeśli mamy w tym roku rozważać osobę i dary Ducha Świętego dane w sakramencie bierzmowania, nie może być lepszego patrona niż ten, który został uzdolniony przez Ducha Świętego do „mężnego wyznawania wiary” w dojrzały i niebanalny sposób. (więcej…)

„Małżeństwo – projekt na całe życie” – Zaproszenie

Dodano: 14-01-2018

W roku 2018 obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Rodzin, wraz ze wspólnotami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń.

Obok wydarzeń centralnych związanych z Pierwszymi Piątkami Małżonków
w Sanktuarium św. Jana Pawła II, Dziełem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Dniem Świętości Życia w  Bazylice Mariackiej
w Krakowie, Ogólnopolską Pielgrzymką Rodzin Dziecka Utraconego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Piknikiem Rodzinnym przed Oknem Papieskim oraz XXVI Archidiecezjalną Pielgrzymką Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, planowanych jest osiem spotkań narzeczonych i małżonków we wszystkich rejonach naszej Archidiecezji. (więcej…)

Intencje dla Żywych Róż

Dodano: 31-12-2017

Prosimy o dokonanie zmiany tajemnic różańcowych oraz podjęcie nowej intencji modlitewnej na styczeń 2018 roku.

INTENCJA EWANGELIZACYJNA:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

INTENCJA PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, tworząc Domowe Kościoły.

LIST REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Dodano: 23-12-2017

NA DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2017 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia.

Przeżywamy radosny czas przyjścia na świat Syna Bożego. W dniu dzisiejszym czcimy św. Szczepana, którego męczeństwo przedstawił św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, stanowiących pierwszy opis historii tworzącego się Kościoła. Święty Łukasz jest szczególnym patronem historyków, gdyż także Ewangelia jego autorstwa osadza mocno historię zbawienia w ramach konkretnych wydarzeń dziejów świata. Wczoraj podczas pasterki czytaliśmy opis Bożego Narodzenia, w którym św. Łukasz dokładnie wskazał miejsca, określił czasy i panujących wówczas władców. Jeśli ktoś by myślał, że Stwórca stroni od czegoś tak zwyczajnego jak ludzka historia, to w tym opisie widzi Boga, który wybiera konkretny czas, miejsce i osoby, aby zamieszkać pośród ludzi. (więcej…)

Życzenia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego 

Dodano: 22-12-2017

Ukochani Archidiecezjanie!

Przedziwna jest historia pasterzy, opisana przez św. Łukasza w jego Ewangelii. Najpierw, wobec chwały Pańskiej, która „zewsząd ich oświeciła”, „bardzo się przestraszyli” (por. Łk 2, 9). Stąd pierwsze, skierowane do nich słowa anioła Pańskiego, brzmiały: „Nie bójcie się!” (por. Łk 2, 10). Następnie usłyszeli od niego radosną nowinę o tym, że w Betlejem „narodził się [dla nich] Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan!” (por. Łk 2, 11). Na tę nowinę nie pozostali obojętni, lecz pośpiesznie udali się, aby na miejscu zobaczyć, co się naprawdę w Betlejem wydarzyło. Ku swojemu zdumieniu i radości „znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie Niemowlę” (por. Łk 2, 11). Zaczęli więc opowiadać, co zostało im objawione, a na koniec „wrócili [do siebie], wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli” (por. Łk 2, 17. 20). (więcej…)

JESTEŚCIE NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

Dodano: 18-12-2017

Świętowanie nadejścia Nowego Roku jest dla Kościoła kontynuacją obchodu świąt Narodzenia Pańskiego, radości z Wcielenia Syna Bożego. Chrystus z miłości Ojca stał się Człowiekiem, przyszedł na ziemię, zjednoczył się z każdym człowiekiem, wszedł w szczególną komunię z człowiekiem.

W 1. dniu Nowego Roku przyzywamy wstawiennictwa Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu również przeżywamy 51. Światowy Dzień Pokoju. W orędziu na ten dzień, podpisanym 13 listopada 2017 r., papież Franciszek napisał: „Pokój, który aniołowie głoszą pasterzom w noc Narodzenia Pańskiego, jest głębokim pragnieniem wszystkich ludzi i wszystkich narodów, szczególnie tych, którzy najbardziej cierpią z powodu jego braku. Spośród nich, obecnych w moich myślach oraz w mojej modlitwie, pragnę jeszcze raz wspomnieć ponad 250 mln migrantów na świecie, z których 22, 5 mln stanowią uchodźcy. (więcej…)

projekt i realizacja: intermania.pl