Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

KOLĘDA

 BABICA – rejony kolędowe

Nr rejonu Ulice Data wizyty Godzina rozpoczęcia
I BABICA: ul. Zalesie, ul. Główna / od Wysokiej do ul. Podlesie/, ul. Leszczynowa , ul. Podlesie
II BABICA:  ul.  Główna   / od ul. Podlesie do ul. Wiejskiej/
III BABICA: ul. Główna / od ul. Wiejskiej do ul. Topolowej / , ul. Spokojna / od ul. Głównej do nr. 21/, ul. Klonowa
IV BABICA: ul. Topolowa / od  ul. Głównej do ul. Krajobrazowej/ ul. Krajobrazowa
V BABICA : ul. Topolowa / od ul. Krajobrazowej do ul. Wiejskiej/, ul. Wierzbowa, ul. Piwoniowa, ul. Srebrne Łany
VI BABICA: ul. Wiejska / od Witanowic do ul. Modrzewiowej/ , ul. Spadzista, ul. Pogodna
VII BABICA : ul. Górska / od ul. Wiejskiej do ul. Głównej/, ul. Akacjowa, ul. Spacerowa
VIII BABICA : ul. Spokojna / od nr 22 do ul. Wiejskiej/ , ul. Wiejska / od ul. Głównej do ul. Modrzewiowej /, ul. Modrzewiowa

 

LGOTA – rejony kolędowe

Nr rejonu Ulice Data wizyty Godzina rozpoczęcia
I LGOTA:

ul. Lubań, ul. Brzozowa, ul. Podlas,  ul. Leśna

II LGOTA: 

ul.  Św. Anny  ul. Kamieniec  , ul. Krzemionka

III LGOTA:

ul. Podgórska  / od ul. Podlas do ul. Krzemionka /

IV LGOTA :

ul. Podgórska / od ul . Krzemionka do Witanowic /

 

 WITANOWICE – rejony kolędowe

Nr rejonu Ulice Data wizyty Godzina rozpoczęcia
I WITANOWICE:

ul. Dębina, ul. Kościelna, ul. Pagór

II WITANOWICE:  ul.  Przy Krzyżu, ul. Górna, ul. Osiczyna, ul. Zagórze, ul. Krakowska / od Wyźrału do ul. Pańskiej/
III WITANOWICE: ul. Pańska ul. Nowy Świat ul. Krakowska / od ul. Pańskiej do ul. Radwany/  ul. Wadowicka
IV WITANOWICE: ul. Radwany / od ul. Krakowskiej do ul. Polnej/, ul. Widokowa,  ul. Nadbrzeżna
V WITANOWICE : ul. Polna ul. Radwany / od ul. Polnej do Babicy/  ul. Bobrówka ul. Graniczna, ul. Sąsiedzka
VI WITANOWICE : ul. Jana Pawła II / od ul. Krakowskiej do piekarni/ , ul. Brzozowa
VII WITANOWICE : ul. Jana Pawła II / od piekarni do ul. Osiedlowej /, ul. Złote Łany, ul. Osiedlowa
VIII WITANOWICE : ul. Jana Pawła II / od ul. Osiedlowej do ul. Podgórze/ , ul. Szkolna, ul. Rzeczna, ul. Słoneczna
IX WITANOWICE: ul. Podgórze, Jana Pawła II / od ul. Podgórze do Lgoty/, ul. Leśna

 

WYŹRAŁ – rejony kolędowe

Nr rejonu Ulice Data wizyty Godzina rozpoczęcia
I WYŹRAŁ:

ul. Wadowicka / od Tłuczani do ul. Lotników, ul. Cicha

II WYŹRAŁ:  ul.  Lotników,  ul. Wadowicka / od ul. Lotników do Witanowic /, ul. Wspólna
III WYŹRAŁ: ul. Widokowa ul. Młyńska ul. Spacerowa  ul. Polna
projekt i realizacja: intermania.pl