Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Dziękczynienie za plony

46W niedzielę 4 września 2016 roku podczas Mszy Św. o godz. 11.00, dziękowaliśmy Miłosiernemu Bogu za tegoroczne plony. Gospodarzami parafialnych dożynek tym razem byli mieszkańcy Wyźrału. Oni to z wielką pieczołowitością przygotowali bardzo okazały wieniec dożynkowy, nawiązujący swą symboliką do przeżywanego Roku Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży. Korowód dożynkowy wprowadził do świątyni proboszcz parafii ks. kan. Józef Wróbel, który przewodniczył Eucharystii i wygłosił piękne kazanie. To parafialne dziękczynienie zgromadziło licznie nie tylko mieszkańców, ale również i wszystkich sołtysów parafii wraz z władzami lokalnymi na czele z wójtem gminy Brzeźnica panem Bogusławem Antosem i wójtem gminy Tomice panem Witoldem Grabowskim.  Panie z KGW Wyźrał wraz z mieszkańcami sołectwa i zespołem Czerwone Korale z Brzeźnicy włączyli się aktywnie w przygotowanie oprawy liturgicznej, co jeszcze bardziej uświetniło przeżywaną uroczystość. Po Eucharystii Panowie Wójtowie zabrali głos, dziękując za trud pracy rolników i przygotowane wspólne świętowanie, a równocześnie życząc wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Sołtys Wyźrału pani Lucyna Przystał zaprosiła na uroczystą Agapę przybyłych Gości do Domu Kultury. Jakże wymownym i symbolicznym momentem było częstowanie przez sołtysów wszystkich uczestników liturgii pokrojonym chlebem. Obyśmy ten dar Boży zawsze szanowali i chętnie się dzielili swymi dobrami z innymi.

„Rolnik wie, że trzeba miłować ziemię i chronić życie świata roślin, by wydały jak najpiękniejszy plon. Rolnik też wie ile trzeba trudu i potu by ziarno rzucone w ziemię wydało plon, aby chleb znalazł się na naszych stołach. Rolnik wie, że do tego trudu i znoju potrzebna jest Boża łaska, Boża pomoc, bo bez niej jego praca pójdzie na marne, gdy przyjdą klęski żywiołowe i nie wyda owocu. Chcemy, więc dzisiaj podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony zebrane w wielkim trudzie i mozole z naszych pól, sadów i ogrodów, chcemy podziękować Panu Bogu, że chronił nas tu, na tej ziemi od klęsk powodzi, gradobicia, huraganów, trąb powietrznych. Chcemy podziękować za chleb, który jest podstawą życia człowieka i złożyć go na ołtarzu ofiarnym z tym zapewnieniem, że jako ludzie wierzący potrafimy się dzielić owocami ziemi z wszystkimi potrzebującymi, cierpiącymi niedostatek i biednymi. Pragniemy dzisiaj najlepszemu Bogu oddać cześć i wdzięczność, prosić o to by praca rolnika, jego powołanie były należycie szanowane i doceniane w naszej ojczyźnie.

Dlatego dzisiaj, ze wszystkich stron naszej parafii
kierujemy nasze stopy ku temu miejscu, gdzie mieszka Bóg,
ten jedyny i prawdziwy władca naszych ziem,
nasz niebieski, ukochany Gospodarz.

Tu, w tym miejscu – w witanowskiej świątyni – z głębi naszych serc
chcemy Bogu podziękować w tym roku Miłosierdzia Bożego za 1050 rocznicę

Chrztu Polski, za Światowe Dni Młodzieży oraz za wszystkie łaski otrzymane
i prosić o Jego błogosławieństwo,
aby zlał swoje łaski na naszą parafię,
na Polską wieś i rolników, i na tą naszą ukochaną ojczystą ziemię,
na której mamy zaszczyt żyć, mieszkać, pracować i umierać

Tu składamy  wieniec dożynkowy uwity z tegorocznych zbóż
i przyniesiony przez mieszkańców Wyźrału

Składamy na ołtarzu Pana chleb, wypieczony z tegorocznych ziaren
Chleb codzienny, powszedni w którym kryją się wszystkie
nasze codzienne, powszednie troski i starania:
o nasze dzieci, o nasze rodziny, o nasze domy.
Spraw Panie, aby żadnej Polskiej rodzinie nie zabrakło codziennego chleba,
podstawowych warunków do godnego życia
oraz życzliwych ludzi wspierających je w trwaniu w miłości.

Składamy na ołtarzu kwiaty,
wyraz naszej wdzięczności za piękno stworzonego świata
i każdego człowieka.

Kosze warzyw i owoców,
Dar ziemi tegorocznej pracy rolników.
Spraw Panie, by nie zabrakło nigdy chętnych
do ciężkiej pracy na roli

Niesiemy  wino,
które stanie się  Krwią naszego Pana – Jezusa Chrystusa.
Spraw Panie, abyśmy napełnieni Twoim Duchem
mieli siłę i odwagę, by mądrze stawiać opór złu,
zawsze wybierając Ciebie i Twoją Ewangelię.”

Tymi  słowami, odczytanymi jako komentarz do Mszy Św., wprowadziła uczestników Eucharystii pani Maria Kania, przedstawicielka KGW Wyźrał.

projekt i realizacja: intermania.pl