Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Intencje na miesiąc luty

Prosimy wszystkich członków Żywych Róż o podjęcie nowej modlitwy różańcowej na miesiąc luty.

POWSZECHNA:

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

PARAFIALNA:

O wzrost pobożności w rodzinach, by rodzice wypełniali jak najlepiej przyrzeczenia i zobowiązania podjęte na chrzcie świętym wobec dzieci, oraz byli wierni przysiędze małżeńskiej, budując Domowe Kościoły.

projekt i realizacja: intermania.pl