Losowe zdjęcie
Światowe Dni Młodzieży 2016

Nowi ministranci w służbie liturgicznej ołtarza!

foto 145Króluj nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – niedzielę 23 listopada 2014 roku, podczas Mszy Św. o godz. 9.00 dziewięciu kandydatów na ministranta zostało włączonych w  grono Służby Liturgicznej Ołtarza. Ks. Proboszcz Józef Wróbel uroczyście wezwał ich po imieniu, poświęcił stroje liturgiczne, a rodzice swych synów pobłogosławili i ubrali wobec wspólnoty parafialnej, posyłając na służbę Panu. W grono ministrantów włączony został:

Jakub Sarnecki

Grzegorz Stanek

Hubert Bliźnik

Robert Kusina

Dominik Krański

Oskar Góra

Jakub Momot

Kamil Domagała

Kamil Srokosz

Chłopcy ci nadal będą formować się podczas zbiórek ministranckich prowadzonych przez ks. Proboszcza w poniedziałki o godz. 16.15.

W imieniu Rodziców i chłopców, serdecznie dziękujemy Ks. Józefowi za formację duchową, poświęcony czas i zapał, a także ufundowanie pełnego stroju liturgicznego naszym dzieciom. Bóg zapłać!

Rodzice nowo przyjętych Ministrantów

  „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoja posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.”

 „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”

Jan Paweł II

Przy tej okazji pragniemy przypomnieć zasady, które powinien przestrzegać każdy Ministrant:

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgie i zyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

  „Ministrare” z łaciny oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć (pomagać) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoja posługę tak blisko ołtarza służymy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta.”

 „Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii”

Jan Paweł II

Życzymy wszystkim Ministrantom, aby swą służbę pełnili wzorowo z wielką radością i pobożnością.

projekt i realizacja: intermania.pl